รับทำเว็บมือถือ (Mobile Web Design) รับทำเว็บไซต์ Responsive (Responsive Web Design)


 • รับทำเว็บมือถือ (Mobile Web Design) รับทำเว็บไซต์ Responsive (Responsive Website Design)
 • มีโอกาสติดหน้าแรกๆของกูเกิ้ลสูง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งโฆษณา หรือ ใช้บริการเสริม SEO
 • ถูกค้นพบได้ง่ายจากการค้นหาด้วยกูเกิ้ล จึงมีโอกาส เพิ่มลูกค้าและสร้างรายได้ ได้จริง
 • แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์ ซึ่งมีขนาดความกว้างและความสูงของจอแสดงผลแตกต่างกัน
 • บริการครบวงจรครอบคลุมทุกขั้นตอน ลูกค้าแทบไม่ต้องดำเนินการสิ่งใดด้วยตนเอง นอกจาก รวบรวมและจัดส่งข้อมูล ชำระค่าบริการ

สถิติผลงาน


Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design

อ้ตราค่าบริการ

เมนูลัด-ค่าบริการ

1
ออกแบบ ด้วย Google Sitesเว็บรองรับมือถือ มี ระบบแอดมิน1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด3900มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
เซ็ตอัพ URL
1000
โดเมนเนม โฮสติ้ง
ต่อหนึ่งรอบปี 600
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างด้วย Google Sites ซึ่งให้พื้นที่ ฟรี โดยรวม 15 กิกะไบท์
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ไม่เน้นติดหน้าแรก Google
 • ท่านที่ต้องการ อัพเดทเนื้อหาด้วยตนเอง ภายหลังเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับท่านที่ ต้องการจัดจ้างผู้อื่นอัพเดทให้ ไม่ควรใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันนี้ ติดต่อธุรกิจโดยทางอีเมล และไม่ควรใช้ประโยชน์ใดๆ จากทุก Application ใน Account เดียวกันนี้
ตัวอย่างเว็บไซต์
2
เว็บแบบดั้งเดิม ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด6800มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 2500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
3
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด7800มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
4
ออกแบบด้วย และ CMS อื่นๆเว็บรองรับมือถือ มี ระบบแอดมินฐานข้อมูล MySQL PHP รุ่นล่าสุด1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด15100มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 5000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 7500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 2100

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งคนทั่วโลก และ หน่วยงานราชการไทย นิยมใช้
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ไม่เน้นติดหน้าแรก Google
 • ท่านที่ต้องการ อัพเดทเนื้อหา ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมซึ่งมีจำหน่ายจ่ายแจกฟรีอยู่ในตลาดอินเตอร์เน็ต ด้วย ตนเอง หรือ พนักงานในองค์กร หรือ การจัดจ้างบุคคลอื่น หรือ การจัดจ้างทางมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
5
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด20000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 8000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
6
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด28000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 16000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
7
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด36000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี24000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 20 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
8
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด44000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 32000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 15 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
9
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด52000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 40000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 12 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
10
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด60000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 48000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน คำค้นหา หลายคำ
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 10 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
11
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด68000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 56000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานานมาก คำค้นหา หลายคำมาก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 8 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
1
ออกแบบ ด้วย Google Sitesเว็บรองรับมือถือ มี ระบบแอดมิน1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด3900มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
เซ็ตอัพ URL
1000
โดเมนเนม โฮสติ้ง
ต่อหนึ่งรอบปี 600
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างด้วย Google Sites ซึ่งให้พื้นที่ ฟรี โดยรวม 15 กิกะไบท์
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ไม่เน้นติดหน้าแรก Google
 • ท่านที่ต้องการ อัพเดทเนื้อหาด้วยตนเอง ภายหลังเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับท่านที่ ต้องการจัดจ้างผู้อื่นอัพเดทให้ ไม่ควรใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันนี้ ติดต่อธุรกิจโดยทางอีเมล และไม่ควรใช้ประโยชน์ใดๆ จากทุก Application ใน Account เดียวกันนี้
ตัวอย่างเว็บไซต์
2
เว็บแบบดั้งเดิม ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด6800มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 2500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
3
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด7800มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 1800

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
4
ออกแบบด้วย และ CMS อื่นๆเว็บรองรับมือถือ มี ระบบแอดมินฐานข้อมูล MySQL PHP รุ่นล่าสุด1-3 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด15100มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 5000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 7500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-3 หน้ามาตรฐาน 2100

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งคนทั่วโลก และ หน่วยงานราชการไทย นิยมใช้
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ไม่เน้นติดหน้าแรก Google
 • ท่านที่ต้องการ อัพเดทเนื้อหา ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมซึ่งมีจำหน่ายจ่ายแจกฟรีอยู่ในตลาดอินเตอร์เน็ต ด้วย ตนเอง หรือ พนักงานในองค์กร หรือ การจัดจ้างบุคคลอื่น หรือ การจัดจ้างทางมิสเตอร์โนว์
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
5
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด20000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 8000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
6
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด28000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 16000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
7
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด36000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี24000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 20 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า
8
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด44000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 32000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 15 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
9
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด52000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 40000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 12 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
10
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด60000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 48000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานาน คำค้นหา หลายคำ
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 10 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
11
เว็บรองรับมือถือ ไม่มี ระบบแอดมิน
1-6 หน้ามาตรฐานค่าบริการรวมแล้วทั้งหมด68000มีรายละเอียดดังนี้
โดเมนเนม
.com, .net .org ต่อหนึ่งรอบปี 500
พื้นที่เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
ต่อหนึ่งรอบปี 2000
เทมเพลท / 1 ชุด / 1 ภาษา 3500
จำนวนหน้าเว็บขนาดมาตรฐาน
กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซล
1-6 หน้ามาตรฐาน 6000
Google SEO
42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี 56000

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ใช้เวลานานมาก คำค้นหา หลายคำมาก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี (ทุก 8 วัน)
ตัวอย่างเว็บไซต์
หน้าเว็บมาตรฐาน กว้างยาว เท่ากับ หน้าจอโน๊ตบุ๊ค ขนาด 13 นิ้วโดยประมาณ

แต่งวางเนื้อหา อย่างมืออาชีพ
คำนึง อันดับการแสดงผลในกูเกิ้ล
 • จำนวนหน้าข้อมูลเกินจาก 3 มาตรฐาน คิดค่าบริการเพิ่ม 600 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
 • หนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้างและยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ และรวมจำนวนเลเยอร์ทั้งสิ้น 1 เลเยอร์
 • ค่าบริการนี้ ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด และ Google SEO
 • จำนวนหน้าข้อมูลเกินจาก 6-9 มาตรฐาน คิดค่าบริการเพิ่ม 1000 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
 • หนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้างและยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ และรวมจำนวนเลเยอร์ทั้งสิ้น 1 เลเยอร์
 • ค่าบริการนี้ ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
 • ค่าบริการนี้ รวม Google SEO ตามจำนวนครั้งของแพคเกจนี้
 • จำนวนหน้าข้อมูลเกินจาก 3 มาตรฐาน คิดค่าบริการเพิ่ม 600 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
 • หนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้างและยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ และรวมจำนวนเลเยอร์ทั้งสิ้น 1 เลเยอร์
 • ค่าบริการนี้ ไม่รวม อัพเดท
 • การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ จะถูกดำเนินการอย่างดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของ Google Sites ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Google โดยลูกค้ามิอาจเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้น ซึ่งผู้ใช้ทั่วโลกส่วนใหญ่ ต่างตระหนักกันดี
 • กรณีลูกค้าใช้ โดเมนเนมจดทะเบียน ย่อมเป็นเหตุทำให้ลูกค้าต้องต่ออายุบริการ 500 ต่อหนึ่งรอบปี เพื่อทำให้เว็บไซต์แสดงผลต่อไปได้
 • จำนวนหน้าข้อมูลเกินจาก 3 มาตรฐาน คิดค่าบริการเพิ่ม 700 ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
 • หนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้างและยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ และรวมจำนวนเลเยอร์ทั้งสิ้น 1 เลเยอร์
 • ค่าบริการนี้ ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด และ Google SEO

ข้อมูลเพิ่มเติม

มิสเตอร์โนว์

ค่าบริการ ค่าทำเว็บ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ซึ่งถูกเลือกใช้ การจดทะเบียนชื่อโดเมนและจัดหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ลูกค้าสามารถดำเนินการจดทะเบียนและจัดหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งด้วยตนเอง กรณีลูกค้าต้องการให้มิสเตอร์โนว์ดำเนินการแทน ย่อมทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการ เงื่อนไข ดังได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น เพื่อความยุติธรรมและเหมาะสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยทางมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยวิธีการใดๆ

ซอฟท์แวร์ ดังมีข้อมูลปรากฏอยู่ด้านล่าง เป็นเพียงซอฟท์แวร์บางส่วนจาก ทั้งหมดซึ่งมิสเตอร์โนว์ได้นำมาให้บริการแก่ลูกค้า ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ดังนั้น หากท่านไม่พบข้อมูลของซอร์ฟแวร์ซึ่งอยู่ในความสนใจ หรือคิดว่า น่าจะเป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมมากกว่าในการนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของท่าน สามารถติดต่อสอบถามมิสเตอร์โนว์ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก เช่นทาง โทรศัพท์ อีเมล หรือ ไลน์

นักแปล นักเขียน เว็บดีไซน์เนอร์ เว็บมาสเตอร์ มืออาชีพ

ส่วนขยายของโดเมนเนมที่มีบริการอยู่ในตลาดอินเตอร์เน็ต

 • เกือบ 100% ตามที่ปรากฏอยู่ในรายการ สามารถจดทะเบียนกับมิสเตอร์โนว์ได้
 • เฉพาะบางส่วน ซึ่งสื่อถึงการพนัน สิ่งลามก และ เป็นส่วนน้อย มิสเตอร์โนว์ไม่รับจดทะเบียน เช่น .casino, .xxx, .bet, .porn เป็นต้น
 • บริการ จดทะเบียน ชื่อโดเมน มิสเตอร์โนว์ บริการให้แต่เฉพาะ ลูกค้าที่ทำเว็บไซต์และใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับมิสเตอร์โนว์ด้วยเท่านั้น
 • ค่าบริการของแต่ละ ส่วนขยาย ไม่เท่ากัน และมีราคาสูงกว่า .com, .net, .org ฉะนั้น ควรตรวจสอบตรวจทานให้แน่ใจก่อนว่า สนใจใช้ ส่วนขยายใด ทางมิสเตอร์โนว์ จึงจะตรวจสอบราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • สงวนสิทธิ์ ที่จะงด การให้บริการ การให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในทันที สำหรับ ลูกค้าบางท่าน
.gr.com
.de.com
.ae.org
.qc.com
.eu.com
.energy
.courses
.study
.lat
.fun
.cam
.accountants
.loans
.pictures
.invesments
.credit
.creditcard
.tires
.casino
.eco
.gold
.today
.de
.com.mx
.earth
.gdn
.vip
.tube
.games
.how
.ltda
.xxx
.porn
.bet
.miami
.us
.eu
.cn
.asia
.biz
.mobi
.name
.co
.info
.in
.mn
.uk.com
.pro
.airforce
.sex
.adult
.rip
.ws
.kaufen
.bz
.tv
.cc
.me
.nz
.tel
.trading
.bid
.ca
.co
.au
.es
.nl
.live
.sx
.ru
.co.de
.consulting
.in.net
.science
.webcam
.com.de
.cn.com
.physio
.pw
.trade
.luxury
.buzz
.desi
.nyc
.stream
.club
.jobs
.menu
.sc
.co.com
.pub
.rest
.shop
.christmas
.shabaka
.uno
.org.mx
.srl
.promo
.blog
.lotto
.vc
.wiki
.sagathan
.中文网
.机构
.cyrillic.org
.art
.ninja
.immobilien
.berlin
.shiksha
.actor
.cooking
.blue
.移动
.piink
.red
.build
.在线
.dance
.democrat
.fm
.xyz
.ink
.guitars
.bar
.futbol
.social
.reviews
.diet
.durban
.car
.tattoo
.career
.quebec
.rodeo
.haus
.gift
.hiphop
.link
.horse
.fishing
.vodka
.beer
.pics
.sexy
.lawyer
.attorney
.london
.country
.surf
.host
.press
.website
.green
.moda
.joburg
.soy
.photo
.ooo
.work
.audio
.space
.tokyo
.cricket
.blackfriday
.juegos
.party
.cars
.forsale
.casa
.bharat
.hosting
.help
.property
.click
.fit
.auction
.associates
.works
.cash
.fans
.us.com
.degree
.life
.hospital
.engineer
.garden
.software
.market
.mortgage
.dentist
.band
.flowers
.gives
.fashion
.wedding
.site
.men
.ngo
.ong
.black
.auto
.tools
.sale
.zone
.guru
.doctor
.video
.design
.gmbh
.academy
.bargains
.city
.vet
.republican
.vote
.download
.racing
.accountant
.lol
.center
.bike
.cool
.jetzt
.shopping
.voto
.ltd
.army
.navy
.faith
.review
.best
.date
.poker
.tech
.com.br
.mx
.yoga
.coffee
.solutions
.online
.group
.photography
.nagoya
.tips
.kiwi
.markets
.systems
.coupons
.camera
.amsterdam
.win
.archi
.bio
.love
.top
.br.com
.rehab
.wales
.cymru
.one
.news
.studio
.college
.lgbt
.nz
.rent
.gb.net
.za.com
.ski
.camp
.dog
.cleaning
.irish
.game
.vagas
.global
.family
.toys
.cloud
.business
.plumbing
.pro
.sc
.name
.security
.protection
.feedback
.theatre
.store
.mom
.solar
.glass
.kitchen
.company
.la
.uk

เว็บธรรมดา (Simple Web)


ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 2500 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลท อย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 600 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้างยาวประมาณหน้าจอโน๊ตบุีคขนาด 13 นิ้ว)

คุณสมบัติเว็บ

 • ออกแบบและพัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML 5, CSS 3.0, JavaScript Library
 • ใช้โค้ดและเขียนแท๊ก ตามมาตรฐาน W3C
 • ความกว้างคงที่
 • ไม่ใช้ฐานข้อมูล
 • การแสดงผลหน้าเว็บและองค์ประกอบหน้าเว็บ เหมือนกันจากในทุกอุปกรณ์ ยกเว้น ขนาด
 • ไม่มีส่วนจัดการเนื้อหา (Content Managment System)

องค์ประกอบเว็บ

 • ไฟล์ Sitemap.XML
 • ไฟล์ HTACCESS
 • ไฟล์ Robots.TXT
 • LightBox
 • Carousel - สไลด์แสดงสินค้าหรือบริการ
 • อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า และ ด้วยข้อมูลและโค้ดของลูกค้า เช่น
  ปุ่มเชื่อมโยง FaceBook, ปุ่มเชื่อมโยงหน้า FanPage, แผนที่กูเกิ้ล, ปุ่มเชื่อมโยง Twitter

ตัวอย่างเว็บ

เว็บธรรมดาแบบรองรับมือถือ(Responsive Simple Web)

รับทำ เว็บรถเช่า

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 3500 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 600 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้างยาวเท่าหน้าจอโน๊ตบุีค 13 นิ้ว)

คุณสมบัติเว็บ

 • ออกแบบและพัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML 5, CSS 3.0, JavaScript Library
 • ใช้โค้ดและเขียนแท๊ก ตามมาตรฐาน W3C
 • ความกว้าง-ปรับความกว้างตามขนาดความกว้างขอจอแสดงผล
 • ไม่ใช้ฐานข้อมูล
 • การแสดงผลหน้าเว็บและองค์ประกอบหน้าเว็บ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาด ตามขนาดความกว้างขอจอแสดงผล
 • ไม่มีส่วนจัดการเนื้อหา (Content Managment System)

องค์ประกอบเว็บ

 • ไฟล์ Sitemap.XML
 • ไฟล์ HTACCESS
 • ไฟล์ Robots.TXT
 • LightBox
 • Carousel - สไลด์แสดงสินค้าหรือบริการ
 • อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า และ ด้วยข้อมูลและโค้ดของลูกค้า เช่น
  ปุ่มเชื่อมโยง FaceBook, ปุ่มเชื่อมโยงหน้า FanPage, แผนที่กูเกิ้ล, ปุ่มเชื่อมโยง Twitter

ตัวอย่างเว็บ

เว็บ Monstra Responsive CMS

Responsive CMS › Monstra

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 5000 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 700 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

ตัวอย่างเว็บ

เว็บ JOOMLA Responsive CMS

รับทำเว็บ Joomla 3.4

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ต่อหนึ่งชุด เริ่มต้นที่ 7500 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 700 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

ตัวอย่างเว็บ

มิสเตอร์โนว์ รับทำเว็บไซต์ ด้วย CMS ยอดนิยม

Joomla

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Joomla

Monstra

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Monstra

OpenCart

รับทำเว็บไซต์ ด้วย OpenCart

WordPress

รับทำเว็บไซต์ ด้วย WordPress

Typo

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Typo

Concrete

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Concrete

ImpressPages

รับทำเว็บไซต์ ด้วย ImpressPages

E107

รับทำเว็บไซต์ ด้วย E107

Magento

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Magento

OpenRealEstate

รับทำเว็บไซต์ ด้วย OpenRealEstate

OSClass

รับทำเว็บไซต์ ด้วย OSClass

SilverStripe

รับทำเว็บไซต์ ด้วย SilverStripe

ขอบเขตบริการ


รับทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ, รับทำเว็บสมาร์ทโฟน, รับทำเว็บ responsive, รับทำเว็บมือถือ, รับทำเว็บโทรศัพท์มือถือ, รับทำเว็บสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่, รับทำเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

จดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Register)

ข้อมูลสำหรับการใข้จดทะเบียนชื่อโดเมน ได้แก่

 • ชื่อ+นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก
 • ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
 • ที่อยู่อีเมล จะถูกระบุด้วยที่อยู่อีเมลซึ่งใช้ส่วนขยายเป็น misterknow.net เช่น anandapools@misterknow.net ทั้งนี้ก็เพื่อ ความสะดวกในการจดทะเบียนตลอดทุกขั้นตอน และ การที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จาก ชื่อโดเมน อย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคใดๆทำให้การแสดงผลของเว็บไซต์ต้องหยุดชะงัก ที่อยู่อีเมลดังกล่าวนี้ จะถูกใช้เพื่อการจดทะเบียน ชื่อโดเมน เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆได้ อีกทั้ง ไม่มีผลใดๆต่อสิทธิ์ในการครอบครอง ชื่อโดเมน ซึ่งได้จดทะเบียน ของลูกค้า
 • ชื่อและรหัสผ่าน สำหรับล็อกอินเข้าไปในส่วนควบคุม NameServer จะถูกส่งต่อให้แก่ลูกค้าผู้ครอบครองชื่อโดเมน โดยทาง ไลน์ หรือ อีเมล ทันทีเมื่อการกำหนด ค่าสำคัญเบื้องต้น แล้วเสร็จ เว้นแต่ ลูกค้าฝากให้มิสเตอร์โนว์เก็บรักษาแทน ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการย้ายเซิร์ฟเวอร์และการเปลี่ยนทิศทางของโดเมน (Re-direction) กรณีมีเหตุจำเป็น

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

 • พื้นที่สำหรับใช้เก็บไฟล์ทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นแบบ เฉพาะบุคคล ลูกค้าแต่ละท่าน จึงสามารถล็อกอิน เพื่อเข้าไปใน Website Control Panel เพื่อบริหารจัดการส่วนต่างๆด้วยตนเอง
 • ลูกค้าสามารถจัดหา ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบปฏิบัติการ - Linux
 • ส่วนคบคุม - Direct Admin สามารถติดตั้งซอฟท์แวร์ เพื่อใช้สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ได้มากกว่า 50 โปรแกรม ให้แล้วเสร็จภายในไม่กี่คลิก
 • ความเร็ว - 100 mbps
 • รองรับ SSL (https://)
 • ไม่จำกัดปริมาณการโอนถ่ายข้อมูล
 • สถานที่ตั้ง CAT

บริการปรับปรุงเนื้อหา (Content Update)

ค่าบริการต่ำสุด กรณีมีการปรับปรุงเนื้อหาในปริมาณที่น้อยกว่า หนึ่งหน้าหรือหนึ่งเลเยอร์ ไม่ต่ำไปกว่า 100 บาท ต่อหนึ่งครั้ง เหมารายปี ราคาเริ่มต้น ปีละ 36000 บาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • ภายในจำนวนหน้าเท่าเดิม
 • ความถี่สูงสุด สองวันต่อหนึ่งครั้ง
 • ฟรี สำหรับการสร้างหน้าเนื้อหาใหม่ ในขนาดมาตรฐาน จำนวนห้าหน้า ในช่วงต้นของแต่ละรอบปีโดยเริ่มต้นจากรอบปีที่สองเป็นต้นไป
 • ฟรี สำหรับการทำ SEO เพื่อพยายามทำให้หน้าเว็บแต่ละหน้า ถูกค้นพบได้ง่ายจากการค้นหาด้วยกูเกิ้ล หรือ ถูกนำไปแสดงในหน้าแรกๆ ของหน้าแสดงผลของกูเกิ้ล การให้บริการ จะให้บริการเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและตามความเหมาะสมในแต่ละหนึ่งรอบปี
 • เพื่อความเป็นธรรม ค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นสำหรับในแต่ละรอบปีถัดไป
 • การให้บริการอาจยุติลงอย่างสิ้นเชิงสำหรับรอบปีถัดไป หากลูกค้าไม่เห็นพ้องด้วยกับอัตราค่าบริการใหม่กรณีมีการปรับเปลี่ยน

บริการดูแลเว็บไซต์

 • ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 • แก้ไขปัญหาทันทีเมื่อตรวจพบ
 • ดำเนินการแทน เพื่อ ต่ออายุชื่อโดเมน และต่อสัญญาการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง
 • ย้ายเว็บไซต์เพื่อนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายเดิมหรือรายใหม่ กรณีเซิร์ฟเวอร์เดิมหรือผู้ให้บริการรายเดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • บริการนี้ สำหรับ เว็บไซต์รองรับมือถือ ไม่มีส่วนแก้ไขเนื้อหา
 • ค่าบริการ ไม่รวมค่าค่ออายุชื่อโดเมน ค่าเช่าพื้นที่สำหรับในแต่ละรอบปี และค่าปรับปรุงเนื้อหา (content update)

การชำระเงินค่าบริการ (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)

การชำระเงินค่าบริการ และ เงื่อนไข

 1. ชำระ เงินต่าบริการล่วงหน้า (เงินมัดจำ) 50% ของค่าบริการทั้งหมดโดยประเมิน เมื่อตกลง ว่าจ้าง และ รับจ้าง
  1. เงินมัดจำ ไม่สามารถ ขอคืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเริ่มดำเนินการให้บริการแล้วแม้เพียงบางส่วน
  2. เงินมัดจำ อาจขอเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังหากพบว่า ระหว่างดำเนินการสร้างพัฒนาเว็บไซต์ให้ลูกค้าอยู่นั้น งานมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเมื่อคำนวณค่าบริการแล้วพบว่า จำนวนเงินค่าบริการทั้งหมดนั้นเกินจากจำนวนค่าบริการที่ได้ประเมินในครั้งแรก เป็นจำนวนเงินมากกว่า 20%
  3. กรณีลูกค้าไม่ยอมชำระเงินค่าบริการเพิ่มตามข้อ 1.B ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ยกเลิกการให้บริการลูกค้าทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
 2. ชำระ เงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการคงเหลือทั้งหมด เมื่องานแล้วเสร็จและลูกค้าตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขเพิ่มเติม
  1. การตรวจสอบ งานที่แล้วเสร็จจากเว็บไซต์จริง ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ นับจากมิสเตอร์โนว์ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่อง งานที่เสร็จเรียบร้อย แล้ว
  2. กรณีลูกค้าตรวจสอบงานล่าช้าเกินจากกรอบเวลาตามที่กำหนดในข้อ 2.A ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ปิดเว็บไซต์ลูกค้าชั่วคราวหรือยกเลิกบริการทั้งหมดก้บลูกค้าอย่างถาวรได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
  3. การชำระเงินค่าบริการคงเหลือทั้งหมดตามข้อ 2 ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 1 วันนับจากตรวจสอบงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข หรืออีกนัยหนึ่งคือ ภายใน 8 วันนับจากมิสเตอร์โนว์ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่อง งานที่เสร็จเรียบร้อย แล้ว
  4. กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการคงเหลือทั้งหมด ภายในกรอบเวลาตามข้อ 2.C ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ปิดเว็บไซต์ลูกค้าชั่วคราวหรือยกเลิกบริการทั้งหมดก้บลูกค้าอย่างถาวรได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
 3. เมื่อใดที่ลูกค้า ชำระเงินมัดจำ ตามข้อ 1. ลูกค้าได้แสดงเจตจำนงค์และยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่า ลูกค้าได้อ่าน การชำระเงินค่าบริการ และ เงื่อนไข นี้แล้ว และตกลงยินยอมปฏิบ้ติตามเงื่อนไขดังที่ปรากฏทั้งหมด ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า โดยมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลุกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ ทุกประการ

แบ่งออกเป็น 2 งวด

 • งวดที่ 1 ชำระทันที 50% ของค่าบริการทั้งหมดที่ได้จากการประเมิน เมื่อมีการตกลง ว่าจ้างและรับจ้าง
 • งวดที่ 2 ชำระทันที 100% ของค่าบริการตามจำนวนเงินค่าบริการซึ่งเพิ่มขึ้นและคงเหลือทั้งหมด เมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าแล้ว
 • การชำระเงิน ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย หรือ กสิกร

การส่งข้อมูล

ส่งเป็นไฟล์ Word, ไฟล์ OpenOffice-Word, ไฟล์ภาพ, ไฟล์ วิดีโอ (ควรมีการอัพโหลดเพื่อนำไปเก็บไว้ใน YouTube เนื่องจากเป็นบริการฟรี เนื้อที่เก็บไฟล์มีเป็นจำนวนมาก และ สามารถดึงไฟล์ขึ้นมาแสดงผลได้รวดเร็วกว่า) โดยทางอีเมลหรือโปรแกรมสนทนาอย่างเช่น Line

การตรวจสอบเว็บไซต์ การส่งมอบเว็บไซต์

การตรวจสอบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถดำเนินการได้จาก ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกช่องทาง ตามที่สะดวกและต้องการ จากภายในสถานที่ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมถึง และลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ นับจากบริการได้เริ่มต้นขึ้น 3-4 วันทำการ เนื่องจากเว็บไซต์ของลูกค้า จะถูกอัพโหลดและติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง อันเป็นการ ส่งมอบเว็บไซต์ โดยปริยายในขณะที่เว็บไซต์ยังคงไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ตรวจสอบความคืบหน้า และสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยการแสดงความคิดเห็นได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ โดยอาจแสดงความคิดเห็นผ่าน โทรศัพท์ โปรแกรมรับส่งอีเมล หรือ โปรแกรมสนทนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสะดวกและเหมาะสมสำหรับแต่ละฝ่าย

ธุรกิจที่บริการ ตัวอย่างเว็บไซต์ลูกค้า


รับทำเว็บไซต์มือถือ แสดงผลได้ดีในทุกเบราเซอร์
รับทำเว็บไซต์ นำเที่ยว
รับทำเว็บไซต์ ร้านอาหาร
รับทำเว็บไซต์ โรงงาน
รับทำเว็บไซต์ บริษัท
รับทำเว็บไซต์รีสอร์ท
รับทำเว็บไซต์ รีสอร์ท โรงแรม
รับทำเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์
รับทำเว็บไซต์ ขายของ
รับทำเว็บไซต์ทัวร์
รับทำเว็บไซต์นำเที่ยว
รับทำเว็บไซต์เรือเร็วให้เช่า
รับทำเว็บไซต์ รถแท็กซี่
รับทำเว็บไซต์ แท็กซี่มิเตอร์
รับทำเว็บไซต์ แท็กซี่ป้ายเขียว
รับทำเว็บไซต์ รถตู้ให้เช่า
รับทำเว็บไซต์ รถบัสให้เช่า
รับทำเว็บไซต์ รถทัวร์ให้เช่า
รับทำเว็บไซต์ รถโค้ชให้เช่า
รับทำเว็บไซต์ รถรับส่ง
รับทำเว็บไซต์ รถรับจ้างทั่วไป
รับทำเว็บไซต์ รถรับจ้างขนของ
รับทำเว็บไซต์ รถกระบะขนของ
รับทำเว็บไซต์ รถหกล้อขนของ
รับทำเว็บไซต์ โฮสเทล
รับทำเว็บไซต์ บ้านเช่า
รับทำเว็บไซต์ ห้องเช่า
รับทำเว็บไซต์ อพาร์ทเม้นท์
รับทำเว็บไซต์ ขายบ้าน
รับทำเว็บไซต์ ขายคอนโดมิเนียม
รับทำเว็บไซต์ ร้านอาหาร
รับทำเว็บไซต์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
รับทำเว็บไซต์ ศุนย์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
รับทำเว็บไซต์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยความจำเสื่อม
รับทำเว็บไซต์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
รับทำเว็บไซต์ นวด
รับทำเว็บไซต์ นวดแผนโบราณ
รับทำเว็บไซต์ สปา
รับทำเว็บไซต์ กำจัดปลวก
รับทำเว็บไซต์ แก้ไขท่อตัน
รับทำเว็บไซต์ ซื้อขายของเก่า
รับทำเว็บไซต์ รับเหมาก่อสร้าง
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบตกแต่งภายใน
รับทำเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์
รับทำเว็บไซต์ สระน้ำ
รับทำเว็บไซต์ สอน มวยไทย
รับทำเว็บไซต์ สอนพิเศษ
รับทำเว็บไซต์ ติวเตอร์
รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน
รับทำเว็บไซต์ บริษัท
รับทำเว็บไซต์ สำนักงานบัญชี
รับทำเว็บไซต์ สำนักงานทนายความ
รับทำเว็บไซต์ ของ Google
รับปักหมุดบนแผนที่ Google
รับทำ Google My Business

พื้นที่บริการ


Mister Know Web Design Service Areas Mister Know Web Design Service Areas Mister Know Web Design Service Areas
ภาคเหนือ ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (9) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ภาคตะวันตก ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (5) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ภาคอีสาน ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (20) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ภาคกลาง ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (22) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ภาคตะวันออก ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (7) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ภาคใต้ ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง (14) จังหวัด

อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน อยู่ไหนก็ใช้บริการ ออกแบบ ทำ ดูแล ปรับปรุง ย้าย เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก ของมิเตอร์โนว์ได้
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ส่งข้อมูลผ่านไลน์หรืออีเมล ตรวจสอบความคืบหน้าของงานจากเว็บไซต์จริง


ผลตรวจสอบอันดับมิสเตอร์โนว์บนกูเกิ้ล


รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

รับทำเว็บไซต์ Responsive, รับทำเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือ, รับทำเว็บสมาร์ทโฟน, รับทำเว็บ responsive, รับทำเว็บมือถือ, รับทำเว็บโทรศัพท์มือถือ, รับทำเว็บสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่, รับทำเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

คำพังเพยแต่โบราณกาล อยากเก่งต้องคบกับคนเก่ง หากคุณต้องการทำเว็บไซต์ และต้องการให้หน้าเว็บถูกค้นพบได้ง่ายจากการค้นหาด้วยกูเกิ้ล เลือกทำเว็บไซต์กับมิสเตอร์โนว์ มิสเตอร์โนว์ รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล SEO Service ด้วยอัตราค่าบริการที่ ถูกกว่า คุ้มกว่า ในแบบ เหมาจ่าย

*** 1/1 หรือ หน้า/ลำดับ หมายถึง จากการตรวจสอบครั้งล่าสุด แสดงผลอยู่ในหน้าค้นหาของกูเกิ้ล หน้าหนึ่ง อันดับหนึ่ง. คลิกข้อความเชื่อมโยง เช่น รับทำเว็บไซต์ในเชียงใหม่ รับทำเว็บไซต์ในสงขลา รับทำเว็บไซต์ในชลบุรี รับทำเว็บไซต์ในภูเก็ต รับทำเว็บไซต์ใน... เพื่อเปิดกูเกิ้ลและตรวจสอบ อันดับและจำนวนรายการทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคเหนือ

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคตะวันออก

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคกลาง

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคอีสาน

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคตะวันตก

อันดับ เว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ภาคใต้


Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design

FontAwesome 4.7


 • Brand Icon
  Android

 • Brand Icon
  Vimeo

 • Brand Icon
  Yahoo!

 • Brand Icon
  Xing

 • Brand Icon
  JSFIDDLE

 • Brand Icon
  Google+

 • Brand Icon
  Flickr

 • Brand Icon
  Apple

 • Brand Icon
  SlideShare

 • Brand Icon
  QQ

 • Brand Icon
  AngelList

 • Brand Icon
  Bitbucket

 • Brand Icon
  PayPal

 • Brand Icon
  stripe

 • Brand Icon
  Drupal

 • Brand Icon
  Dropbox

 • Brand Icon
  Facebook Square

 • Brand Icon
  Github

 • Brand Icon
  Google

 • Brand Icon
  OpenID

 • Brand Icon
  MaxCDN

 • Brand Icon
  reddit

 • Brand Icon
  Visa

 • Brand Icon
  Joomla

 • Brand Icon
  Wordpress

 • Brand Icon
  Windows

 • Brand Icon
  Linux

 • Brand Icon
  Twitter

 • Brand Icon
  YouTube

 • Brand Icon
  HTML 5

 • Brand Icon
  CSS 3

 • Brand Icon
  Stack Overflow

 • Gender Icon
  Mars Stroke

 • Gender Icon
  Venus Double

 • Gender Icon
  Venus Mars

 • Gender Icon
  Transgender

 • Gender Icon
  Mars

 • Gender Icon
  Mars Double

 • Gender Icon
  Mercury

 • Gender Icon
  Venus

 • Gender Icon
  Mars Stroke V

 • Gender Icon
  Mars Stroke H

 • Gender Icon
  Neuter

 • Gender Icon
  Transgender ALT

 • Transportation Icon
  Rocket

 • Transportation Icon
  Ship

 • Transportation Icon
  Train

 • Transportation Icon
  Truck

 • Transportation Icon
  Taxi

 • Transportation Icon
  Subway

 • Transportation Icon
  Bus

 • Transportation Icon
  Fighter Jet

 • Transportation Icon
  Motorcycle

 • Transportation Icon
  Ambulance

 • Transportation Icon
  Plane

 • Transportation Icon
  Cab

 • Medical Icon
  Heartbeat

 • Medical Icon
  Stethoscope

 • Medical Icon
  Medicine Bag

 • Medical Icon
  Wheelchair

 • Medical Icon
  Doctor

 • Medical Icon
  Hospital

 • Medical Icon
  Hospital

 • Medical Icon
  Heart

 • Medical Icon
  Red Mark

 • Medical Icon
  Ambulance

 • Medical Icon
  Heart

มิสเตอร์โนว์
รับทำเว็บ Responsive, รับทำเว็บมือถือ, รับทำเว็บธรรมดา เว็บราคาถูก


ใช้ฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณได้อ่าน

คลิกภาพหากต้องการให้แสดงภาพชุดใหม่