รับทำเว็บไซต์ - JOOMLA 3

JOOMLA 3 Web Design

JOOMLA 3 เป็น CMS แบบ Responsive โดยใช้ Bootstrap และ jQuery เป็นองค์ประกอบร่วมในการออกแบบพัฒนา เพื่อทำให้องค์ประกอบแต่ละส่วนของหน้าเว็บแต่ละหน้า สามารถปรับขนาดความกว้างได้อย่างเหมาะสม สำหรับ พื้นที่แสดงผลซึ่งมีขนาดความกว้างแตกต่างกัน

ความต้องการของระบบ PHP เวอร์ชัน 5.3.10 ขึ้นไป

จุดเด่นน่าสนใจ

  • ในรุ่น 3.3.6 รุ่นล่าสุดในปัจจุบัน มีการเพิ่มความเข้มข้นในการใช้แท๊ก Microdata แท๊กสำหรับช่วย Search Bot สามารถจำแนกประเภทข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น นั่นหมายความว่า หน้าเว็บนั้นๆ มีโอกาสถูกนำไปแสดงผลในหน้าแสดงผลการค้นหา ในลำดับต้นๆ มากขึ้น
  • ภาษาสำหรับการแสดงผลของเมนู สามารถเลือกติดตั้งแบบออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสาะแสวงหาเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเหมือนแต่ก่อน
  • เป็น Responsive CMS หมายถึง ผู้ใช้จะได้เว็บไซต์ แบบ Responsive มาใช้งาน ซึ่งรุ่น 3.3.6 นับว่ามีการปรับปรุงเพื่อให้การแสดงผล จากภายในอุปกรณ์ซึ่งมีความกว้างแตกต่างกัน มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและอยู่ในระดับ พร้อมจริงสำหรับการใช้งาน
  • เทมเพลท สามารถคัดลอก และปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากเดิม รวมทั้งแก้ไขชื่อให้ตรงกับความต้องการ ประการสำคัญ สามารถปรับกรุงแก้ไขโค้ดได้จากภายในส่วนควบคุมขณะออนไลน์
  • การอัพเดท สามารถดาวน์โหลดและอัพเดทขณะออนไลน์จากภายในส่วนหลัง ซึ่งเป็นการอัพเดทโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของ Joomla

โมดูล ใน JOOMLA 3

Archived Articles
โมดูล แสดง รายการปฏิทิน เชื่อมโยง บทความซึ่งถูกเปลี่ยนสถานะ เป็น Archived รายการปฏิทินเชื่อมโยง จะถูกโปรแกรมสร้างขึ้นและอัพเดทอัตโนมัติ
Articles - Newsflash
โมดูล แสดง บทความภายในหมวดที่เลือก ในจำนวนเรื่องตามที่ได้กำหนด
Articles - Related Articles
โมดูล แสดง บทความที่เกี่ยวข้องกัน โดยโปรแกรมจะยึด คำค้นหา (Keyword) ในบทความ ซึ่งเหมือนกัน ในแต่ละเรื่องเป็นหลัก เพื่อใช้ในการแสดงผลและสร้างการเชื่อมโยง
Articles Categories
โมดูล แสดง รายชื่อหมวดย่อย ซึ่งอยู่ภายในหมวดหลัก
Articles Category
โมดูล แสดง รายชื่อบทความ ภายใน หมวดที่เลือก
Banners
โมดูล แสดง ป้ายโฆษณา ตามที่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยคัมโพเน้นท์ จากภายในส่วนควบคุม
Breadcrumbs
โมดูล แสดง ตำแหน่งของหน้าเว็บแต่ละหน้า
Custom HTML
โมดูล แสดง ข้อมูลตามที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Editor จากภายในส่วนควบคุม เป็นโมดูลที่อาจถูกใช้บ่อยมากที่สุดสำหรับหลายเว็บ
Feed Display
โมดูล แสดง ข้อมูลซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม เป็นการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำมาแสดงในเว็บไซต์ผู้ใช้
Footer
โมดูล แสดง ข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ Joomla! ซึ่งเดิมถูกเปิดใช้งานอยู่ หากแต่ไม่ได้กำหนดตำแหน่งแสดงผล จึงไม่มีการแสดงผลใดๆ
Language Switcher
โมดูล แสดง ปุ่มหรือเมนู สลับภาษา สำหรับการแสดงผลของเว็บไซต์ ซึ่งมีภาษาในการแสดงผลมากกว่าหนึ่งภาษา
Latest News
โมดูล แสดง รายชื่อบทความเรื่องล่าสุด ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ จากภายในหมวดที่เลือก
Latest Users
content
Login
โมดูล แสดง กล่องล็อกอิน
Menu
โมดูล แสดง เมนูส่วนหน้าของเว็บไซต์ สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบจาก Option และ CSS
Most Read Content
โมดูล แสดง รายชื่อบทความเรื่องที่ถูกอ่านมากที่สุด ในจำนวนซึ่งได้เลือกกำหนด
Popular Tags
โมดูล แสดง รายชื่อของแท็กซึ่งถูกใช้มากที่สุด มีการแสดงผลสองแบบ หนึ่ง. แบบรายการ สอง. แบบแท๊ก
Random Image
โมดูล แสดง ภาพแบบสุ่ม - สุ่มเปิดภาพใหม่ทุกครั้งเมื่อหน้าเว็บใดๆ ถูกเปิด หรือ รีโหลด
Search
โมดูล แสดง กล่องค้นหา - ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์
Similar Tags
content
Smart Search Module
โมดูล แสดง กล่องค้นหา โดยใช้คัมโพเน้นท์ Smart Search
Statistics
โมดูล แสดง ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ จำนวน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ บทความในฐานข้อมูล และ รายการเชื่อมโยง ของเว็บไซต์
Syndication Feeds
โมดูล แสดง ข้อความเชื่อมโยง เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าชมคัดลอกและ ดึงข้อมูลของเว็บไซต์นำไปแสดงภายในเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม หรือของผู้อื่นตามที่ผู้คัดลอกต้องการ
Weblinks
โมดูล แสดง รายการเชื่อมโยง
Who's Online
โมดูล แสดง ผู้เข้าชม ทั้งเป็นและไม่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์
Wrapper
โมดูล แสดง หน้าต่าง Inline Frame ซึ่งใช้ดึงข้อมูลขึ้นมาแสดง
Top