รับทำเว็บไซต์ ขายของ ขายโปรแกรมทัวร์ ขายสินค้าทั่วไป OpenCart - Full Responsive Version

ทำเว็บ ขายของ OpenCart

ฟรี CMS สำหรับ ทำเว็บ ร้านขายของออนไลน์ ในแบบ Responsive ทั้ง ส่วนหน้า (Front-end) และ ส่วนหลัง (Back-end)

Dashboard

ToTal Order
คอลัมน์แสดง ยอดทั้งหมดของ การสั่งซื้อ
ToTal Sales
คอลัมน์แสดง ยอดทั้งหมดของ ราคาขาย
ToTal Customers
คอลัมน์แสดง ยอดทั้งหมดของ จำนวนผู้สั่งซื้อ (ลูกค้า)
Peple Online
คอลัมน์แสดง ยอดทั้งหมดของ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ณ เวลาปัจจุบัน
Sales Analytics
คอลัมน์แสดง กราฟสถิติการขาย
Recent Activity
คอลัมน์แสดง กิจกรรมล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของผู้เข้าชม การล็อกอินของสมาชิก

Categories

สร้างหมวดสินค้าได้หลายระดับ องค์ประกอบย่อย ได้แก่

Category Name
ชื่อหมวดสินค้า
Description
รายละเอียดหมวดสินค้า
Meta Tag Title
ชื่อหมวดสินค้า แสดงผล ในหน้าโค้ด
Meta Tag Description
รายละเอียดหมวดสินค้า แสดงผล ในหน้าโค้ด
Meta Tag Keywords
คำค้นหา สำหรับ หมวดสินค้า แสดงผล ในหน้าโค้ด
Top