การแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการทำเว็บไซต์ผ่านระบบอีเมล ต้องระบุรายละเอียดใดบ้าง

 • ชื่อ นามสกุล
  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน
  ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์
  ซึ่งใช้สำหรับติดต่ออยู่เป็นประจำ
 • ที่อยู่อีเมล
  ต้องยังคงใช้งานได้อยู่ หรือ ใช้อยู่เป็นประจำ
 • ชื่อโดเมน รวมทั้งส่วนขยาย เช่น .COM, .NET
  กรณีต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน กรุณาแจ้งมากกว่า หนึ่งชื่อ โดยเรียงชื่อซึ่งต้องการมากที่สุดไว้บนสุดหรืออันดับแรกสุด
  กรณีมีชื่อโดเมนอยู่แล้วและยังคงไม่หมดอายุ และต้องการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ให้ระบุชื่อโดเมนนั้นเพียงชื่อโดเมนเดียว
 • ประเภทเว็บไซต์
  ซึ่งต้องการให้ออกแบบและจัดทำ
 • ประเภทธุรกิจและสินค้า รวมทั้งบริการ
  พยายามให้รายละเอียดให้ได้มากที่สุด เกี่ยวกับ ธุรกิจและกิจกรรมของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องประดิดประดอยคำ
 • เว็บไซต์โปรด
  รูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งคุณชื่นชอบ สามารถบอกได้มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ โดยเรียง URL ของเว็บไซต์ซึ่งชื่นชอบมากที่สุด ไว้ในอันดับแรกสุด
  กรณีมีแบบฉบับเป็นของตนเอง สามารถวาดด้วยดินสอหรือปากกา และใช้กล้องดิจิตอลถ่ายเพื่อแนบส่งทางอีเมลได้
 • คุณลักษณะของเว็บไซต์
  คุณต้องการเว็บไซต์ธรรมดา (ความกว้างคงที่แน่นอน) หรือ เว็บไซต์แบบ Responsive
 • โปรแกรม หรือ CMS
  กรุณาระบุด้วยว่า คุณต้องการให้ใช้โปรแกรม หรือ CMS ใด ออกแบบและทำเว็บไซต์ให้คุณ ถ้าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ก็ไม่จำเป็นต้องตอบ
 • สีโปรด
  สามารถบอกได้มากกว่า ๑ สี แต่ไม่ควรเกิน ๓ สี
 • จำนวนหน้าเว็บ
  ซึ่งคุณได้ประเมินไว้คร่าวๆ
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  ซึ่งคุณได้ประเมินไว้คร่าวๆ สำหรับการทำเว็บไซต์ของคุณ
 • วันที่ต้องการให้เว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์

มิสเตอร์โนว์ จะตอบกลับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยทางอีเมลนับจากได้รับการติดต่อจากคุณ โดยในรายละเอียด จะแจ้ง:

 • ค่าใช้จ่ายตามที่คุณได้ประเมินไว้ ซึ่งคุณต้องยอมรับด้วยว่า นั่นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และจำนวนอาจสูงกว่าตามที่คุณได้ประเมินไว้ อันเป็นเหตุผลทำให้คุณต้องชำระเพิ่มเติมในงวดที่สองหรืองวดสุดท้าย
 • หมายเลขบัญชี และ จำนวนเงินสำหรับค่าบริการในงวดแรก
 • ข้อมูลอื่นๆตามที่จำเป็น ซึ่งคุณต้องแจ้งหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

ค่าใช้จ่าย / งบประมาณสำหรับทำเว็บไซต์ขนาดเล็กแบบ Simple (เว็บธรรมดา)

ถ้าทุกอย่างพอดีกันหมด เช่น หน้าเว็บแต่ละหน้า กว้างสูงไม่เกินขนาดมาตรฐาน
สมมุติว่า มีทั้งหมดจำนวนห้าหน้า ใช้เทมเพลทเพียงหนึ่งชุด ค่าใช้จ่ายก็จะได้ดังนี้
ค่าเทมเพลท ๑,๐๐๐.
ค่าหน้าเนื้อหาจำนวน ๕ หน้า เท่ากับ ๒,๕๐๐.
ค่าจดทะเบียนชื่อโดเมน .COM, .NET ไม่เกิน ๕๐๐.
ค่าดูแลเว็บไซต์ ๑,๕๐๐.

ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะอยู่ที่ ๕,๕๐๐. ซึ่งราคานี้ยังไม่รวม เว็บโฮสติ้ง และมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ น้อยกว่า ๕๐๐. ถึง ๕๐๐. ขึ้นไป แต่หากต้องการประหยัดในส่วนของเว็บโฮสติ้ง ราคาแพงราคาถูก คุณภาพใช่ว่าจะดีตลอดไป ในระยะเริ่มแรกอาจเลือกตัวเลือกอื่น อย่างเช่น โฮสติงเกอร์ ซึ่งเว็บของมิสเตอร์โนว์ก็เพิ่งถูกย้ายไปใช้บริการด้วยเช่นกัน หลังจาก ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เดิมซึ่งได้ใช้บริการมาหลายปี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการส่งอีเมลให้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้ใช้ความพยายามร่วมกันอยู่หลายครั้ง และหลังจากได้ทดลองใช้ โฮสติงเกอร์ มาได้ระยะเวลาหนึ่ง ประการสำคัญ เท่าที่ผ่านมานานกว่าสิบปี "แหยง" จนไม่มั่นใจว่าจะเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการรายใดดี ซึ่งเมื่อมี "ของฟรี" ก็ควรให้โอกาสเขาและให้โอกาสเรา ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งรอบปี ซึ่งผู้มีเว็บไซต์ต้องเสียทุกปี

ค่าโดเมนเนม (ไม่ควรพยายามเลี่ยง ด้วยการเลือกใช้ โดเมนเนมฟรี เช่น .CO.CC เพราะอาจไม่มีวันที่จะถูกค้นพบเจอจากการค้นหา)
ค่าเว็บโฮสติ้ง (เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปวดหัว ไม่ใช่ด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ด้วยเรื่องของความเสถียรของเสิร์ฟเวอร์ ซึ่งปีนี้ดีแต่ปีหน้าอาจไม่ดี ดังนั้น อาจเริ่มต้นด้วยตัวเลือกดังได้กล่าวถึงข้างบน)
ค่าดูแลเว็บไซต์ เฉลี่ยแล้วเดือนละ ๑๒๕ บาท อาจไม่ต้องเสีย หากลูกค้าสามารถดำเนินการดูแลในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ญาติสนิทมิตรสหายซึ่งมีความรู้ความชำนาญจริง ช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ได้บ้างเป็นครั้งคราว


วิธีตรวจสอบและส่งเว็บไซต์

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์

สามารถตรวจสอบได้จากทุกแห่ง ซึ่งมีคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ท และภายใน ๒-๓ วัน นับจากการชำระเงินงวดแรกและการบริการเริ่มต้นขึ้น ด้วยเว็บไซต์ของลูกค้าในขณะที่ยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ จะถูกอัพโหลดขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งลูกค้าเลือกใช้บริการอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อ: เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้เป็นระยะ และมีส่วนร่วมในการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง ด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมลหรือโปรแกรมสนทนา

เพื่อมิสเตอร์โนว์จะสามารถดำเนินการได้ดังกล่าว ลูกค้าจึงจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เว้นแต่ การดำเนินการเพื่อจัดหาผู้ให้บริการนั้น มิสเตอร์โนว์ได้ดำเนินการแทนตั้งแต่ต้น

วิธีส่งเว็บไซต์

วิธีส่งมอบงาน ในหลายโอกาสสำหรับมิสเตอร์โนว์แล้ว มักหมายถึง การแจ้งข้อมูลสำคัญซึ่งได้แก้ไขให้ต่างจากเดิมต่อลูกค้า เช่น ชื่อและรหัสสำหรับการต่อเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ทกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ และ ชื่อและรหัสสำหรับการล็อกอินเข้าไปยังส่วนควบคุม ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เว็บไซต์ของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์และลูกค้าได้ชำระเงินค่าบริการในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้ว เว้นแต่ ลูกค้าเลือกใช้บริการ ดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ด้วย ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องจัดส่ง ฉะนั้น การส่งมอบงาน ในหลายโอกาสสำหรับมิสเตอร์โนว์แล้ว จึงหมายถึง การได้แจ้งต่อลูกค้าว่า
"เว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว และช่วยกรุณาชำระค่าบริการในส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง"


วิธี ชำระเงิน ส่งไฟล์ข้อมูล

การชำระเงิน

สำหรับการใช้บริการครั้งแรก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ ซึ่งอาจได้แก่
ค่าจดทะเบียนชื่อโดเมน
ค่าเว็บโฮสติ้ง
ค่าออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ค่าอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ และติดตั้งเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์
ค่าดูแลเว็บไซต์
ค่าปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งเว็บไซต์

การชำระเงินแบ่งออกเป็นสองงวด คือ
ก่อนบริการเริ่มต้น ๕๐% ของทั้งหมด
เมื่อบริการสิ้นสุด หรือ เว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ๑๐๐% ของที่เหลือทั้งหมด

 • การชำระเงิน ชำระเงินเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

การชำระเงินเพื่อใช้บริการในรอบปีถัดไป ซึ่งอาจได้แก่
ค่าต่ออายุโดเมนเนม
ค่าต่ออายุการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง
ค่าดูแลเว็บไซต์
ค่าปรับปรุงเนื้อหาและปรับแต่งเว็บไซต์

 • การชำระเงิน
  ต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันภายในเดือนสุดท้ายก่อนครบรอบวันหมดอายุและครบรอบปีของการใช้บริการ

การส่งข้อมูล

การส่งไฟล์สำหรับ จัดทำเว็บไซต์ ปรับปรุงเนื้อหา ปรับแต่งเว็บไซต์
วิธีการขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน ได้แก่
ส่งมอบให้แก่มิสเตอร์โนว์ที่สำนักงาน
ส่งทางไปรษณีย์ในรูปแบบของแผ่น DVD
ส่งทางไปรษณีย์ในรูปแบบของ Flash Drive
ทยอยส่งผ่านทางอีเมล
ทยอยส่งผ่านโปรแกรมสนทนา อย่าง กูเกิ้ลทอล์ค
อื่นๆ


ข้อมูลข้อความ
สามารถรวบรวมเรียบเรียง โดยใช้โปรแกรม Word หรือ OpenOffice (โปรแกรมฟรี)หรือแม้แต่ โปรแกรมธรรมดา อย่าง Notepad หนึ่งในโปรแกรมหลักของ Windows ทุกรุ่น

การแทรก ภาพ คลิปวิดีโอ ประกอบเนื้อหา สามารถทำได้ด้วยการระบุ ชื่อไฟล์ภาพ และ URL ของคลิปวิดีโอ ตรงบริเวณตำแหน่งซึ่งต้องการ

ข้อมูลภาพ
การส่ง ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญของแต่ละท่าน เช่น บางท่าน อาจใช้ไฟล์บีบอัดเพื่อรวมภาพหลายภาพ และแปลงให้เป็นไฟล์เดียวกันก่อนส่ง หรือ แนบอีเมลส่งที่ละภาพหลายภาพ ประการสำคัญ ชื่อควรตรวบสอบดีแล้วว่า ตรงกับที่ระบุในไฟล์ Word หรือ OpneOffice หรือ Notepad

OpenOffice
 • การแยกไฟล์ภาพส่งต่างหาก โดยไม่แทรกเข้าไปในเอกสาร Word หรือ OpenOffice นั้น ก็เพื่อคงคุณภาพของภาพเหล่านั้นไว้

ข้อมูลคลิปวิดีโอ
เพื่อประโยชน์สำหรับหลายๆอย่าง ควรอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube จากนั้นจึงคัดลอกที่อยู่ (URL) และ วางไว้ในโกรแกรมสำหรับรวบรวมข้อมูลข้อความ ตรงช่วงตำแหน่งซึ่งต้องการให้แสดงผล

 • เรื่อง "ไอที" ขัดข้องประการใด เปิดใจสอบถามได้ทุกเรื่อง
  ที่อยู่อีเมลสำหรับ ADD ใน Google Talk สามารถดูได้จากด้านล่างของหน้าเว็บทุกหน้า

ค่าบริการมากหรือน้อย และ การเลือกซอฟท์แวร์

ค่าบริการมากหรือน้อย และ การเลือกซอฟท์แวร์ ย่อมเกี่ยวข้องกัน เพราะแต่ละซอฟท์แวร์ต่างมีคุณสมบัติ องค์ประกอบ และวิธีการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งล้วนมีผลต่อความยากง่าย และเวลาที่ต้องใช้ไป ดังนั้น การเลือกซอฟท์แวร์จึงควรเลือกซอฟท์แวร์ซึ่งเพียงพอต่อการสนองตอบความต้องการ อย่าพยายาม "คิดเผื่อ" เพราะลูกค้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มักไม่มีโอกาสได้ใช้ในส่วนที่ได้ "คิดเผื่อ" เอาไว้ ดังนั้น จึงกลายเป็นการสร้างความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

หลักการในการเลือกซอฟท์แวร์ เรื่องนี้ผู้เขียนเคยเขียนเป็นบทความไปหลายหน และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ พฤติกรรมของลูกค้าก็ยังคงไม่เปลี่ยน กล่าวคือ ต้องการซอฟท์แวร์ที่ครบเครื่องมากที่สุดไว้ก่อน ถึงแม้มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ใช้องค์ประกอบทั้งหมดซึ่งมีอยู่มากมายก็ตาม

การเลือกซอฟท์แวร์อย่างฉลาด ควรเลือกตามประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับเป็นหลัก เช่น หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ช่วยในการทำมาหากิน หวังให้หน้าเว็บแต่ละหน้าถูกนำไปแสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆของหน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ล เพื่อจะได้ช่วยหาลูกค้าให้ได้บ้าง คุณก็ควรเลือกซอฟท์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งซอฟท์แวร์ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ส่วนใหญ่มักไม่มีองค์ประกอบอะไรมากมาย งบประมาณจึงค่อนข้างต่ำกว่า (สะดวกคนสร้าง ลำบากคนใช้) แต่ถ้าคุณต้องการเว็บไซต์มาเสริมหน้าเสริมตา และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรในองค์กรและเครือข่าย ประเด็นนี้สามารถ "จัดเต็ม" ได้ แต่ก็อย่าลืมข้อเท็จจริงคือ ต้องใช้งบประมาณมากกว่า (ลำบากคนสร้าง สบายคนใช้)


ข้อมูลสำหรับ การรับชำระเงิน ค่าบริการ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระบี่
ชื่อบัญชี เพิ่มศักดิ์ แก่นธรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี ๘๑๒๑๗๕๓๙๒๙


เมื่อต้องการใช้บริการ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บ (Website Content Update) อัพเดทเว็บ ต้องทำอย่างไร

 • เตรียมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเนื้อหา ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ และอื่นๆ ให้พร้อมและอยู่ในรูปแบบของไฟล์สำหรับคอมพิวเตอร์
 • เตรียมข้อมูลสำหรับใช้ล็อกอินเข้าไปยังส่วนควบคุมของเว็บ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทผ่านโปรแกรม FTP กรณีส่วนควบคุมเว็บไซต์ไม่มีองค์ประกอบสำหรับใช้อัพโหลดไฟล์
 • ติดต่อโดยใช้โทรศัพท์ หรือใช้โปรแกรม Google Talk หรือ Line หรือ โดยทางอีเมล เพื่อการสนทนา บอกถึงความต้องการ และ บอกตำแหน่งหรือชื่อของเว็บไซต์ รับทราบอัตราค่าบริการจากการประเมิน อัตราค่าบริการจากการประเมิน คือ อัตราค่าบริการต่ำสุดซึ่งมูลค่าอาจยังไม่แน่นอน
 • ชำระค่าบริการ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในคราวเดียวทั้งหมด กรณีทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอนแล้ว
 • ส่งไฟล์ข้อมูล
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน เมื่อได้รับทราบแล้วว่า งานเสร็จสมบูรณ์
 • ชำระค่าบริการ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในคราวเดียวทั้งหมด กรณีที่ยังไม่มีการชำระค่าบริการแต่อย่างใด หรือ มีการชำระค่าบริการแต่เพียงบางส่วนไปแล้ว
 • กรณียังไม่มีการชำระค่าบริการ หรือ มีการชำระค่าบริการแต่เพียงบางส่วน อาจถูกใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไข ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน เพื่อทำให้ต่างไปจากเดิมเป็นการชั่วคราว

ต้องทำอะไรบ้างเมื่อต้องการมีเว็บไซต์สักเว็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจกรรมโดยตรง และอาจรวมถึง สถานที่น่าสนใจหรือสภาพบรรยากาศแวดล้อมของสถานที่ประกอบการ การรวบรวมข้อมูล ควรรวบรวมเป็นไฟล์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ ยิ่งสามารถรวบรวมข้อมูลได้มาก ละเอียด มีคุณภาพ (ตัวอย่างเช่น ภาพมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ พิกเซลขึ้นไป และคมชัด) มากเท่าไร ย่อมเป็นผลดีต่อ เว็บไซต์และธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง มากเท่านั้น ประการสำคัญ ข้อมูล ควรเป็นข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นมาเอง มิใช่คัดลอกจากผู้อื่นหรือเว็บไซต์ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะนั่น อาจเป็นการ "หาเรื่องเดือดร้อน" ให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องในภายหลัง

จดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งความหมายควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับธุรกิจกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ แต่หากไม่มั่นใจ อาจรอปรึกษากับ "ผู้รู้" ก่อน กระนั้น ก็ควรศึกษาด้วยตนเองด้วย อย่างน้อยที่สุดจะได้ทราบว่า แต่ละชื่อโดเมนซึ่งใช้ส่วนขยายแตกต่างกัน ต้องเตรียมหลักฐานมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

เนื่องจากปัจจุบันมีเว็บสำเร็จรูป ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ฟรี มากมายจนสร้างความลำบากใจในการตัดสินใจเลือก จึงควรสละเวลาค้นหาและตรวจสอบดูว่า เว็บสำเร็จรูปใด สามารถตอบสนองความต้องการและมีความเหมาะสมมากที่สุด
ธุรกิจมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์ ขณะเดียวกัน คุณสมบัติของเว็บไซต์ก็มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ค้นหาและตรวจสอบผู้ให้บริการออกแบบและทำเว็บไซต์ โดยมีปัจจัยที่ควรนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคือ ความน่าไว้วางใจ+อัตราค่าบริการ+สิ่งที่จะได้รับ+สิ่งที่คาดหวัง โดยในการพิจาณาคัดเลือกผู้ให้บริการ นอกเหนือจาก ความน่าไว้วางใจ แล้ว ปัจจัยในส่วนที่เหลือ ควรให้ความสำคัญพอๆกัน อย่าเน้นแต่เพียง ค่าบริการต่ำสุดประการเดียว เพราะปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยการแข่งขันยังคงมีความเข้มข้นสูง ผู้รับทำเว็บไซต์บางส่วน แทบจะทำกันฟรีพร้อมแถมตังค์กันอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การทำให้ฟรี การทำให้ฟรีแล้วแถมตังค์ การคิดค่าบริการให้ถูกๆ ย่อมไม่ใช่หลักประกันของความสำเร็จอย่างรอบด้านที่จะได้รับจากเว็บไซต์

ศึกษาข้อมูลอ่านให้ละเอียดจากหน้าเว็บของผู้ให้บริการ ว่าผู้ให้บริการที่เราตั้งใจเลือกเขามีข้อเสนออย่างไร เงื่อนไขอย่างไร จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่พวกเขาได้อธิบายไว้ ซึ่งหากไม่มั่นใจในเรื่องใด จึงยกโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเป็นข้อๆไป ซึ่งหากทำได้ดังนี้ ก็ย่อมช่วยกันประหยัดเวลา ช่วยกันให้ได้รับความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายเว็บไซต์อันเป็นผลงานที่ได้ร่วมกันออกแบบและทำเสร็จออกมา ย่อมได้คุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ประเมินกันไว้ตั้งแต่เริ่มแรก

Top