อยากได้เว็บไซต์คุณภาพมาตรฐานโลกติดต่อมิสเตอร์โนว์
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้าชมและสนใจในบริการ มิสเตอร์โนว์ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคไทย
เว็บไซต์ธรรมดา
คุณสมบัติเว็บไซต์ 
จดและต่อทะเบียนชื่อโดเมนต่อหนึ่งรอบปี
ลูกค้าสามารถใช้โดเมนเนมของตนเอง หรือ ดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเอง
500
ฝากไฟล์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ต่อหนึ่งรอบปี
ไม่ครอบคลุม การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา (อัพเดท) และ SEO
2000
เทมเพลท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องการเทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด
1500
หน้าเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้าง 970 พิกเซล สูง 1000 พิกเซล
500
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
500
ค่าบริการต่ำสุด
100
เว็บไซต์ธรรมดา รองรับมือถือ
คุณสมบัติเว็บไซต์ 
จดและต่อทะเบียนชื่อโดเมนต่อหนึ่งรอบปี
ลูกค้าสามารถใช้โดเมนเนมของตนเอง หรือ ดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเอง
500
ฝากไฟล์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ต่อหนึ่งรอบปี
ไม่ครอบคลุม การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา (อัพเดท) และ SEO
2000
เทมเพลท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องการเทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด
3500
หน้าเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้าง 970 พิกเซล สูง 1000 พิกเซล
500
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
500
ค่าบริการต่ำสุด
100
เว็บไซต์ MONSTRA CMS รองรับมือถือ
คุณสมบัติเว็บไซต์ 
จดและต่อทะเบียนชื่อโดเมนต่อหนึ่งรอบปี
ลูกค้าสามารถใช้โดเมนเนมของตนเอง หรือ ดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเอง
500
ฝากไฟล์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ต่อหนึ่งรอบปี
ไม่ครอบคลุม การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา (อัพเดท) และ SEO
3000
เทมเพลท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องการเทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด
5000
หน้าเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน กว้าง 970 พิกเซล สูง 1000 พิกเซล
500
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน
500
ค่าบริการต่ำสุด
100
เว็บไซต์ขายของ OpenCart
จดและต่อทะเบียนชื่อโดเมนต่อหนึ่งรอบปี
ลูกค้าสามารถใช้โดเมนเนมของตนเอง หรือ ดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเอง
500
ฝากไฟล์เว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ต่อหนึ่งรอบปี
ไม่ครอบคลุม การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา (อัพเดท) และ SEO
3000
อัพโหลดและติดตั้งเว็บไซต์
1500+
ปรับแต่งเทมเพลทเดิมหรือติดตั้งเทมเพลทใหม่
2500+
เพิ่มข้อมูลสินค้าต่อ หนึ่ง รายการ
50-500
ปรับปรุงข้อมูลสินค้าต่อ หนึ่ง รายการ
50-500
ค่าบริการต่ำสุด
100

Top