มิสเตอร์โนว์
7 หมู่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ 81000
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3100101826919
มิสเตอร์โนว์ บน แผนที่กูเกิ้ล
088 757 0901
Line ID: misterknow
เพิ่มเป็นเพื่อนไลน์ ทักทายมา

ทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google-SEO Web Design)

ทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google) ทำได้จริงหรือไม่ ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องหรือไม่

การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์และการสร้างหน้าเนื้อหา เพื่อทำให้หน้าเว็บหน้าใดหน้าหนึ่ง หรือหน้าเว็บทั้งหมดภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถูกกูเกิ้ลนำไปแสดงผลในหน้าหนึ่ง ของหน้าแสดงผลการค้นหาภายในหมวดเนื้อหาเดียวกันของกูเกิ้ล สามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้

แต่จะประสบความสำเร็จจากการใช้ความพยายามกี่ครั้งนั้น เช่น 1 ครั้ง, 5 ครั้ง, 10 ครั้ง หรือ 20 ครั้ง เป็นภารกิจที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งให้ตายตัวแต่แรกได้ ทั้งนี้เพราะ การจะสามารถทำให้เว็บติดหน้าแรกของกูเกิ้ลได้ ต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายอย่าง

ตัวอย่างปัจจัยจากภายใน เช่น

 • ความรู้ความสามารถ ของ ผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 • โครงสร้างเว็บไซต์
 • การสร้างหน้าเนื้อหา

ตัวอย่างปัจจัยจากภายนอก เช่น

 • จำนวนเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 • ความแม่นยำในการรวบรวมข้อมูล และการเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล ของกูเกิ้ล

ด้วยเหตุผลดังได้กล่าว ดังนั้น การจะสามารถทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ลได้ จึง ไม่ใช่ใครก็ได้ก็สามารถทำได้ โดยเงื่อนไขนี้ ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ ผู้ที่สามารถออกแบบและสร้าง เว็บไซต์และหน้าเว็บ ได้อย่างแคล่วคล่องตามประสบการณ์และหลักการ ซึ่งในที่นี้ อาจให้ความหมายโดยสรุปเพื่อช่วยทำให้เข้าใจได้ง่าย คือ ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ฉะนั้น หากมีผู้ให้บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์รายใด ให้คำรับรองอย่างหนักแน่นแก่ลูกค้าของเขาตั้งแต่เริ่มแรกในทำนองว่า หากยอมจ่าย XXXXX บาท เว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ลแน่นอน หรือในทำนอง เรียกค่าบริการในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ชนิด ฟ้ากับเหว ลูกค้าก็ควรพึงระวังตัวไว้ก่อนว่า อาจกำลังถูกหลอก... ทั้งนี้เพราะ ในวงการเว็บไซต์ ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงเช่นเดียวกับวงการอื่น ระหว่าง ผู้ให้บริการหน้าเก่ามากด้วยประสบการณ์ด้วยกัน หรือ ผู้ให้บริการหน้าไหม่มีประสบการณ์เพียงน้อยนิดด้วยกัน ย่อมมีการตัดราคากัน ย่อมมีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ย่อมมีการใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ถึงแม้รายได้นั้นจะเป็นรายได้เล็กน้อยที่เล็กกระจิ๋วหลิวเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องเผชิญหนักหนาประหนึ่งภูผาขนาดมหึมาก็ตาม

ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องกับ ทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล หรือไม่

ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องกับ ทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล หรือไม่
คำตอบคือ ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ และ แนวนโยบายในการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ

ดังนั้น อัตราค่าบริการ จึงไม่อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ โดยเฉพาะ การใช้อัตราค่าบริการในเชิงเปรียบเทียบเพื่อส่งเสริมให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น
 • ทำไมผู้ให้บริการเจ้านั้นจึงคิด สองพัน แล้วได้ครบทุกอย่าง?
 • ทำไมผู้ให้บริการเจ้านั้นจึงคิดราคาเพียง แค่สี่พัน มิหนำซ้ำ ไม่จำกัดคีย์เวิร์ดอีกด้วย?
 • ทำไมคุณคิดราคาถูกกว่าของเจ้าอื่นมากจัง บริการคุณเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ย?

อะไรประมาณนั้น...ซึ่งหากเมื่อไรก็ตาม มีการใช้อัตราค่าบริการ เป็น ตัวนำในการตัดสินใจ โดยปราศจากการคิดหาเหตุผลมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน เชื่อว่า การติดต่อธุรกิจธุรกรรมในครั้งนั้น น่าจะนำไปสู่ปัญหาในท้ายที่สุด ปัญหาของความขัดแย้ง ปัญหาการฟ้องร้อง ถึงแม้คู่กรณีจะมีถิ่นอาศัยอยู่กันคนละแห่งก็ตาม

ปัญหาของความขัดแย้ง
มิสเตอร์โนว์ ค่อนข้างระวังในเรื่องนี้ ทั้งที่เป็น ปัญหาของความขัดแย้งอันอาจมีผลทางกฎหมาย และ ปัญหาของความขัดแย้งอันอาจมีผลต่อความรู้สึกรวมถึงทัศนคติของผู้ต้องการใช้บริการและผู้ใช้บริการ ทั้งที่มีและไม่มีผลต่อมิสเตอร์โนว์ ดังนั้น มิสเตอร์โนว์ จึงเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลและบริการ อย่างตรงไปตรงมา อย่างมีความอดทน และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการอ้างอิงถึงผลงานนั้ันๆ จะไม่มีการอ้างอิงอย่างเลื่อนลอย แต่จะอ้างอิงจากข้อมูลหลักฐานซึ่งลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ในเดี๋ยวนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น การได้รู้จักมิสเตอร์โนว์ การได้ใช้บริการของมิสเตอร์โนว์ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็น โชคหลายชั้น สำหรับลูกค้าผู้ใช้ับริการของมิสเตอร์โนว์ทุกท่าน เพราะ:

 • ไม่ต้องเสียเวลาฟังคำโป้ปด
 • ได้ประโยชน์จากการให้ข้อมูลหรือคำอธิบาย อย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่เปิดเผยได้
 • ได้เว็บไซต์คุณภาพในแบบที่ต้องการ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มค่า
 • เว็บไซต์มีโอกาสติดหน้าแรกๆของกูเกิ้ลสูง จึงมีโอกาสถูกค้นพบได้ง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มลูกค้าและสร้างรายได้ได้จริง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการ SEO ซึ่งค่าบริการอยู่ในอัตราที่สูงต่อหนึ่งคำค้นหา (keyword)

ตัวอย่างเว็บไซต์ ติดหน้าแรกๆกูเกิ้ล โดยไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับ SEO

 • ค้นหาด้วยคำว่า "แท็กซี่พัทยา-สนามบินสุวรรณภูมิ"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 5 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "รถเช่าในสุพรรณบุรี"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ร้านไม้"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 4 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ศูนย์เพาะชำต้นกล้ากฤษณา", "ร้านจำหน่ายและจัดส่งต้นกล้ากฤษณา", "ร้านจำหน่ายพร้อมจัดส่งต้นกล้ากฤษณา"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ศูนย์กายภาพบำบัดสระบุรี", "คลินิกกายภาพบำบัดในสระบุรี"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 และ 7 ตามลำดับ (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)

วิธีการตรวจสอบ คุณภาพของบริการหรือผู้ให้บริการ

มีวิธีการตรวจสอบที่ง่ายคือ ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง ตัวอย่างเช่น

 • เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ชูคำใด เป็น คำค้นหา เช่น รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล ก็ให้ทดสอบด้วยการค้นหาด้วยคำค้นหานั้น ซึ่งหากผลลัพธ์แสดงออกมาว่า ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลของเว็บเขาอยู่ในหน้าใดๆ ของ หน้าแสดงผลการค้นหา นอกจาก บริเวณพื้นที่โฆษณา นั่นแสดงว่า บริการของผู้ให้บริการรายนั้นไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถเชื่อถือได้
 • แต่ในทางกลับกัน หากพบข้อมูล ก็ต้องตรวจสอบต่อไปจากเว็บไซต์ของลูกค้าของเขาอีกว่า เว็บไซต์ของลูกค้าของเขา ชูคำใด เป็น คำค้นหา จากนั้นจึงทดสอบด้วยการใช้ คำค้นหา นั้นๆ ถ้าตรวจพบ ข้อมูลของเว็บไซต์ลูกค้าของเขา แสดงว่า บริการมีคุณภาพเชื่อถือได้ แต่หากว่าไม่ ย่อมแสดงว่า บริการของเขาไร้คุณภาพและยากจะเชื่อถือในคำโฆษณาที่โป้ปดด้วยเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงได้

ภาคเหนือ (9)
ภาคตะวันตก (5)
ภาคอีสาน (20)
ภาคกลาง (22)
ภาคตะวันออก (7)
ภาคใต้ (14)
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design
Font Awesome for Web Design

ค่าบริการอัตราปกติ

เว็บไซต์ลูกค้ามิสเตอร์โนว์ ติดหน้าแรกๆกูเกิ้ลทุกเว็บ แม้ไม่รับประกันใดๆ


1
เว็บ แบบ ดั้งเดิม
ไม่มี ระบบแอดมิน
เริ่มต้น 1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

6800 บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม
อัพเดท, อัพเกรด, Google SEO
2000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
2500 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
600 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
2
เว็บรองรับมือถือ
ไม่มี ระบบแอดมิน
เริ่มต้น 1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

7800 บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่รอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท, อัพเกรด, Google SEO
2000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
3500 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
600 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์แบบ รองรับมือถือในตัว
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหาของมิสเตอร์โนว์
3
เว็บรองรับมือถือ
ไม่มี ระบบแอดมิน
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

18000 บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 12 ครั้ง
ต่อ 1 รอบปี
8000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
3500
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
+โครงสร้าง SEO และ Smart Phone
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
4
เว็บรองรับมือถือ
ไม่มี ระบบแอดมิน
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

26000 บาท /42000 บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 24/ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
ค่าบริการ

16000 บาท / 32000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
3500 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
+โครงสร้าง SEO และ Smart Phone
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือ
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 24/ไม่จำกัดจำนวน ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
5
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
Flat File Database
เริ่มต้น 1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

12600 บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
5000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
5000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
700 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
6
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
MySQL Database CMS
เริ่มต้น 1-3 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

14600+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
5000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
7000+ บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
700 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
7
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
Flat File Database CMS
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

22500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 12 ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
11000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
5000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
8
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
Flat File Database CMS
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

30500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 24 ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
19000 บาท บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
5000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
9
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
Flat File Database
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

46500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
35000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
5000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
10
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
MySQL Database
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

24500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
ฟรีพื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 12 ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
11000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
7000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
11
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
MySQL Database
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

32500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO 24 ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
19000 บาท บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
7000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูง
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
12
เว็บรองรับมือถือ
มี ระบบแอดมิน
MySQL Database
เริ่มต้น 1-6 หน้ามาตรฐาน
ค่าบริการ รวมหมดแล้ว

48500+ บาท
โดเมนเนม
.com, .net, .org
500 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
พื้นที่+ดูแลเว็บ
ไม่รวม อัพเดท อัพเกรด
Google SEO ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง
สำหรับแต่ละ 1 รอบปี
35000 บาท
ต่อหนึ่งรอบปี
เทมเพลท/ธีม
7000 บาท
ต่อหนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
หน้าเว็บ
1000 บาท
ต่อ 1 หน้ามาตรฐาน
1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง
ประมาณ 1 หน้าจอโน๊ตบุ๊ค

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์รองรับมือถือแบบมีส่วนแก้ไขเนื้อหาในตัว
 • ท่านที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเองได้บ้าง
 • ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก
 • ท่านที่ต้องการ ใช้บริการ Google SEO ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
หน้าเว็บมาตรฐาน กว้าง 1100 พิกเซล สูง 620 พิกเซล

 แต่งวางเนื้อหา อย่างมืออาชีพ
 คำนึง อันดับการแสดงผลในกูเกิ้ล
Mister Know - Logo

ค่าบริการ ค่าทำเว็บ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ซึ่งถูกเลือกใช้ การจดทะเบียนชื่อโดเมนและจัดหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ลูกค้าสามารถดำเนินการจดทะเบียนและจัดหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งด้วยตนเอง กรณีลูกค้าต้องการให้มิสเตอร์โนว์ดำเนินการแทน ย่อมทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการ เงื่อนไข ดังได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น เพื่อความยุติธรรมและเหมาะสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยทางมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยวิธีการใดๆ

ซอฟท์แวร์ ดังมีข้อมูลปรากฏอยู่ด้านล่าง เป็นเพียงซอฟท์แวร์บางส่วนจาก ทั้งหมดซึ่งมิสเตอร์โนว์ได้นำมาให้บริการแก่ลูกค้า ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ดังนั้น หากท่านไม่พบข้อมูลของซอร์ฟแวร์ซึ่งอยู่ในความสนใจ หรือคิดว่า น่าจะเป็นซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมมากกว่าในการนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของท่าน สามารถติดต่อสอบถามมิสเตอร์โนว์ได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกหรือถนัด เช่นทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ โปรแกรมไลน์

นักแปล นักเขียน เว็บดีไซน์เนอร์ เว็บมาสเตอร์ มืออาชีพ

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 2500 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 600 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

คุณสมบัติเว็บ

 • ออกแบบและพัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML 5, CSS 3.0, jQuery
 • ใช้โค้ดและเขียนแท๊ก ตามมาตรฐาน W3C
 • ความกว้างคงที่
 • ไม่ใช้ฐานข้อมูล
 • การแสดงผลหน้าเว็บและองค์ประกอบหน้าเว็บ เหมือนกันจากในทุกอุปกรณ์ ยกเว้น ขนาด
 • ไม่มีส่วนจัดการเนื้อหา (Content Managment System)

องค์ประกอบเว็บ

 • ไฟล์ Sitemap.XML
 • ไฟล์ HTACCESS
 • ไฟล์ Robots.TXT
 • ไฟล์ Error 404
 • ไฟล์ Thanks
 • ไฟล์ Failure
 • Fancy Box
 • Gallery - อัลบั้มภาพ
 • Carousel - สไลด์แสดงสินค้าหรือบริการ
 • ฟอร์มติดต่อพื้นฐาน พร้อม โค้ด CAPTCHA
 • อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า และ ด้วยข้อมูลและโค้ดของลูกค้า เช่น
  ปุ่มเชื่อมโยง FaceBook, ปุ่มเชื่อมโยงหน้า FanPage, แผนที่กูเกิ้ล, ปุ่มเชื่อมโยง Twitter, ปุ่มเชื่อมโยง กูเกิ้ลพลัส

ตัวอย่างเว็บ


ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 3500 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 600 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

คุณสมบัติเว็บ

 • ออกแบบและพัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML 5, CSS 3.0, jQuery, Bootstrap, Font Awesome
 • ใช้โค้ดและเขียนแท๊ก ตามมาตรฐาน W3C
 • ความกว้าง-ปรับความกว้างตามขนาดความกว้างขอจอแสดงผล
 • ไม่ใช้ฐานข้อมูล
 • การแสดงผลหน้าเว็บและองค์ประกอบหน้าเว็บ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาด ตามขนาดความกว้างขอจอแสดงผล ยกเว้น อักษร
 • ไม่มีส่วนจัดการเนื้อหา (Content Managment System)

องค์ประกอบเว็บ

 • ไฟล์ Sitemap.XML
 • ไฟล์ HTACCESS
 • ไฟล์ Robots.TXT
 • ไฟล์ Error 404
 • ไฟล์ Thanks
 • ไฟล์ Failure
 • Carousel - สไลด์แสดงสินค้าหรือบริการ
 • ฟอร์มติดต่อพื้นฐาน พร้อม โค้ด CAPTCHA
 • อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า และ ด้วยข้อมูลและโค้ดของลูกค้า เช่น
  ปุ่มเชื่อมโยง FaceBook, ปุ่มเชื่อมโยงหน้า FanPage, แผนที่กูเกิ้ล, ปุ่มเชื่อมโยง Twitter, ปุ่มเชื่อมโยง กูเกิ้ลพลัส

ตัวอย่างเว็บ


เว็บ Monstra Responsive CMS

Responsive CMS › Monstra
Responsive CMS › Monstra Back-end
Responsive CMS › Monstra Back-end

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ชุดละ 5000 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 700 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

ตัวอย่างเว็บ

เว็บ JOOMLA Responsive CMS

รับทำเว็บ Joomla 3.4
รับทำเว็บ Joomla 3.4

ค่าบริการ

 • เทมเพลท ต่อหนึ่งชุด เริ่มต้นที่ 7000 บาท (เว็บไซต์หนึ่งเว็บ ต้องใช้เทมเพลทอย่างน้อย 1 ชุด)
 • หน้าเนื้อหา 700 บาท ต่อหนึ่งหน้ามาตรฐาน (กว้าง 970 พิกเซล สูง 600 พิกเซล)

ตัวอย่างเว็บ


มิสเตอร์โนว์ รับทำเว็บไซต์ ด้วย CMS ยอดนิยม อื่นๆ

Joomla
Monstra
OpenCart
WordPress
Typo
Typo
Joomla
Monstra
OpenCart
WordPress
Typo
Typo

จดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name Register)

ข้อมูลสำหรับการใข้จดทะเบียนชื่อโดเมน ได้แก่

 • ชื่อ+นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก
 • ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
 • ที่อยู่อีเมล จะถูกระบุด้วยที่อยู่อีเมลซึ่งใช้ส่วนขยายเป็น misterknow.net เช่น anandapools@misterknow.net ทั้งนี้ก็เพื่อ ความสะดวกในการจดทะเบียนตลอดทุกขั้นตอน และ การที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จาก ชื่อโดเมน อย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคใดๆทำให้การแสดงผลของเว็บไซต์ต้องหยุดชะงัก ที่อยู่อีเมลดังกล่าวนี้ จะถูกใช้เพื่อการจดทะเบียน ชื่อโดเมน เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆได้ อีกทั้ง ไม่มีผลใดๆต่อสิทธิ์ในการครอบครอง ชื่อโดเมน ซึ่งได้จดทะเบียน ของลูกค้า
 • ชื่อและรหัสผ่าน สำหรับล็อกอินเข้าไปในส่วนควบคุม NameServer จะถูกส่งต่อให้แก่ลูกค้าผู้ครอบครองชื่อโดเมน โดยทางอีเมล ทันทีเมื่อการกำหนด ค่าสำคัญเบื้องต้น แล้วเสร็จ เว้นแต่ ลูกค้าฝากให้มิสเตอร์โนว์เก็บรักษาแทน ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการย้ายเซิร์ฟเวอร์และการเปลี่ยนทิศทางของโดเมน (Re-direction) กรณีมีเหตุจำเป็น

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

 • พื้นที่สำหรับใช้เก็บไฟล์ทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นแบบ Individual Space ลูกค้าแต่ละคน จึงสามารถล็อกอิิน เพื่อเข้าไปใน Website Control Panel เพื่อบริหารจัดการส่วนต่างๆด้วยตนเอง
 • ลูกค้าสามารถจัดหา ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ได้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์
 • ระบบปฏิบัติการ - Linux
 • ส่วนคบคุม - Direct Admin
 • ความเร็ว - 100 mbps
 • รองรับ SSL (https://)
 • ไม่จำกัดปริมาณการโอนถ่ายข้อมูล
 • สถานที่ตั้ง CAT

บริการปรับปรุงเนื้อหา (Content Update)

ค่าบริการต่ำสุด กรณีมีการปรับปรุงเนื้อหาในปริมาณที่น้อยกว่า หนึ่งหน้าหรือหนึ่งเลเยอร์ ไม่ต่ำไปกว่า 100 บาท ต่อหนึ่งครั้ง เหมารายปี ราคาเริ่มต้น ปีละ 36000 บาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • ภายในจำนวนหน้าเท่าเดิม
 • ความถี่สูงสุด สองวันต่อหนึ่งครั้ง
 • ฟรี สำหรับการสร้างหน้าเนื้อหาใหม่ ในขนาดมาตรฐาน จำนวนห้าหน้า ในช่วงต้นของแต่ละรอบปีโดยเริ่มต้นจากรอบปีที่สองเป็นต้นไป
 • ฟรี สำหรับการทำ SEO เพื่อพยายามทำให้หน้าเว็บแต่ละหน้า ถูกค้นพบได้ง่ายจากการค้นหาด้วยกูเกิ้ล หรือ ถูกนำไปแสดงในหน้าแรกๆ ของหน้าแสดงผลของกูเกิ้ล การให้บริการ จะให้บริการเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและตามความเหมาะสมในแต่ละหนึ่งรอบปี
 • เพื่อความเป็นธรรม ค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นสำหรับในแต่ละรอบปีถัดไป
 • การให้บริการอาจยุติลงอย่างสิ้นเชิงสำหรับรอบปีถัดไป หากลูกค้าไม่เห็นพ้องด้วยกับอัตราค่าบริการใหม่กรณีมีการปรับเปลี่ยน

บริการดูแลเว็บไซต์

 • ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 • แก้ไขปัญหาทันทีเมื่อตรวจพบ
 • ดำเนินการแทน เพื่อ ต่ออายุชื่อโดเมน และต่อสัญญาการใช้บริการเว็บโฮสติ้ง
 • ย้ายเว็บไซต์เพื่อนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายเดิมหรือรายใหม่ กรณีเซิร์ฟเวอร์เดิมหรือผู้ให้บริการรายเดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • บริการนี้ สำหรับ เว็บไซต์รองรับมือถือ ไม่มีส่วนแก้ไขเนื้อหา
 • ค่าบริการ ไม่รวมค่าค่ออายุชื่อโดเมน ค่าเช่าพื้นที่สำหรับในแต่ละรอบปี และค่าปรับปรุงเนื้อหา (content update)

การชำระค่าบริการ

แบ่งออกเป็น 2 งวด

 • งวดที่ 1 ชำระทันที 50% ของค่าบริการจากการประเมินทั้งหมด เมื่อมีการตกลง ว่าจ้างและรับจ้าง
 • งวดที่ 2 ชำระทันที 100% ของค่าบริการตามจำนวนจริงซึ่งคงเหลือทั้งหมด เมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าแล้ว
 • การชำระเงิน ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย หรือ กสิกร

การส่งข้อมูล

ส่งเป็นไฟล์ Word, ไฟล์ OpenOffice-Word, ไฟล์ภาพ, ไฟล์ วิดีโอ (ควรมีการอัพโหลดเพื่อนำไปเก็บไว้ใน YouTube เนื่องจากเป็นบริการฟรี เนื้อที่เก็บไฟล์มีเป็นจำนวนมาก และ สามารถดึงไฟล์ขึ้นมาแสดงผลได้รวดเร็วกว่า) โดยทางอีเมลหรือโปรแกรมสนทนาอย่างเช่น Line

การตรวจสอบเว็บไซต์ การส่งมอบเว็บไซต์

การตรวจสอบเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถดำเนินการได้จากทุกแห่งและทุกเวลาตามที่ต้องการ จากภายในสถานที่ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมถึง และลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ นับจากบริการได้เริ่มต้นขึ้น 3-4 วันทำการ เนื่องจากเว็บไซต์ของลูกค้า จะถูกอัพโหลดและติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง อันเป็นการ ส่งมอบเว็บไซต์ โดยปริยายในขณะที่เว็บไซต์ยังคงไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ตรวจสอบความคืบหน้า และสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยการแสดงความคิดเห็นได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ โดยอาจแสดงความคิดเห็นผ่าน โทรศัพท์ โปรแกรมรับส่งอีเมล หรือ โปรแกรมสนทนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสะดวกและเหมาะสมสำหรับแต่ละฝ่าย

 • เงื่อนไขบริการและอัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ

ตัวอย่างเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์มือถือ แสดงผลได้ดีในทุกเบราเซอร์
รับทำเว็บไซต์ นำเที่ยว
รับทำเว็บไซต์ ร้านอาหาร
รับทำเว็บไซต์ โรงงาน
รับทำเว็บไซต์ บริษัท
รับทำเว็บไซต์ รถเช่า
รับทำเว็บไซต์ รีสอร์ท โรงแรม
รับทำเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์
รับทำเว็บไซต์ ขายของ
อื่นๆ
ภาคเหนือ (9)
ภาคตะวันตก (5)
ภาคอีสาน (20)
ภาคกลาง (22)
ภาคตะวันออก (7)
ภาคใต้ (14)

คำพังเพยแต่โบราณกาลอยากเก่งต้องคบกับคนเก่ง หากคุณต้องการทำเว็บไซต์ และต้องการให้หน้าเว็บถูกค้นพบได้ง่ายจากการค้นหาด้วยกูเกิ้ล เลือกทำเว็บไซต์กับมิสเตอร์โนว์ มิสเตอร์โนว์ รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกๆกูเกิ้ล SEO Service ด้วยอัตราค่าบริการที่ ถูกกว่า คุ้มกว่า ในแบบ เหมาจ่าย

*** 1/1 หรือ หน้า/ลำดับ หมายถึง จากการตรวจสอบครั้งล่าสุด แสดงผลอยู่ในหน้าค้นหาของกูเกิ้ล หน้าหนึ่ง อันดับหนึ่ง. คลิกข้อความเชื่อมโยง เช่น รับทำเว็บไซต์ในเชียงใหม่ รับทำเว็บไซต์ในสงขลา รับทำเว็บไซต์ในชลบุรี รับทำเว็บไซต์ในภูเก็ต รับทำเว็บไซต์ใน... เพื่อเปิดกูเกิ้ลและตรวจสอบ อันดับและจำนวนรายการทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคเหนือ

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคตะวันออก

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคกลาง

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคอีสาน

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคตะวันตก

เขตบริการ ทำเว็บไซต์ ภาคใต้