ทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google-SEO Web Design)

ทำเว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google) ทำได้จริงหรือไม่ ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องหรือไม่

การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

การทำเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล (Google) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์และการสร้างหน้าเนื้อหา เพื่อทำให้หน้าเว็บหน้าใดหน้าหนึ่ง หรือหน้าเว็บทั้งหมดภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ถูกกูเกิ้ลนำไปแสดงผลในหน้าหนึ่ง ของหน้าแสดงผลการค้นหาภายในหมวดเนื้อหาเดียวกันของกูเกิ้ล สามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้

แต่จะประสบความสำเร็จจากการใช้ความพยายามกี่ครั้งนั้น เช่น 1 ครั้ง, 5 ครั้ง, 10 ครั้ง หรือ 20 ครั้ง เป็นภารกิจที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งให้ตายตัวแต่แรกได้ ทั้งนี้เพราะ การจะสามารถทำให้เว็บติดหน้าแรกของกูเกิ้ลได้ ต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายอย่าง

ตัวอย่างปัจจัยจากภายใน เช่น

 • ความรู้ความสามารถ ของ ผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 • โครงสร้างเว็บไซต์
 • การสร้างหน้าเนื้อหา

ตัวอย่างปัจจัยจากภายนอก เช่น

 • จำนวนเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 • ความแม่นยำในการรวบรวมข้อมูล และการเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล ของกูเกิ้ล

ด้วยเหตุผลดังได้กล่าว ดังนั้น การจะสามารถทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ลได้ จึง ไม่ใช่ใครก็ได้ก็สามารถทำได้ โดยเงื่อนไขนี้ ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ ผู้ที่สามารถออกแบบและสร้าง เว็บไซต์และหน้าเว็บ ได้อย่างแคล่วคล่องตามประสบการณ์และหลักการ ซึ่งในที่นี้ อาจให้ความหมายโดยสรุปเพื่อช่วยทำให้เข้าใจได้ง่าย คือ ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ฉะนั้น หากมีผู้ให้บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์รายใด ให้คำรับรองอย่างหนักแน่นแก่ลูกค้าของเขาตั้งแต่เริ่มแรกในทำนองว่า หากยอมจ่าย XXXXX บาท เว็บติดหน้าแรกกูเกิ้ลแน่นอน หรือในทำนอง เรียกค่าบริการในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ชนิด ฟ้ากับเหว ลูกค้าก็ควรพึงระวังตัวไว้ก่อนว่า อาจกำลังถูกหลอก... ทั้งนี้เพราะ ในวงการเว็บไซต์ ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงเช่นเดียวกับวงการอื่น ระหว่าง ผู้ให้บริการหน้าเก่ามากด้วยประสบการณ์ด้วยกัน หรือ ผู้ให้บริการหน้าไหม่มีประสบการณ์เพียงน้อยนิดด้วยกัน ย่อมมีการตัดราคากัน ย่อมมีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ย่อมมีการใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ถึงแม้รายได้นั้นจะเป็นรายได้เล็กน้อยที่เล็กกระจิ๋วหลิวเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องเผชิญหนักหนาประหนึ่งภูผาขนาดมหึมาก็ตาม

ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องกับ ทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล หรือไม่

ค่าบริการแพงหรือถูก เกี่ยวข้องกับ ทำเว็บให้ติดหน้าแรกกูเกิ้ล หรือไม่
คำตอบคือ ทั้งเกี่ยวและไม่เกี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ และ แนวนโยบายในการให้บริการลูกค้าของผู้ให้บริการ

ดังนั้น อัตราค่าบริการ จึงไม่อาจใช้เป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ โดยเฉพาะ การใช้อัตราค่าบริการในเชิงเปรียบเทียบเพื่อส่งเสริมให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น
 • ทำไมผู้ให้บริการเจ้านั้นจึงคิด สองพัน แล้วได้ครบทุกอย่าง?
 • ทำไมผู้ให้บริการเจ้านั้นจึงคิดราคาเพียง แค่สี่พัน มิหนำซ้ำ ไม่จำกัดคีย์เวิร์ดอีกด้วย?
 • ทำไมคุณคิดราคาถูกกว่าของเจ้าอื่นมากจัง บริการคุณเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ย?

อะไรประมาณนั้น...ซึ่งหากเมื่อไรก็ตาม มีการใช้อัตราค่าบริการ เป็น ตัวนำในการตัดสินใจ โดยปราศจากการคิดหาเหตุผลมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน เชื่อว่า การติดต่อธุรกิจธุรกรรมในครั้งนั้น น่าจะนำไปสู่ปัญหาในท้ายที่สุด ปัญหาของความขัดแย้ง ปัญหาการฟ้องร้อง ถึงแม้คู่กรณีจะมีถิ่นอาศัยอยู่กันคนละแห่งก็ตาม

ปัญหาของความขัดแย้ง
มิสเตอร์โนว์ ค่อนข้างระวังในเรื่องนี้ ทั้งที่เป็น ปัญหาของความขัดแย้งอันอาจมีผลทางกฎหมาย และ ปัญหาของความขัดแย้งอันอาจมีผลต่อความรู้สึกรวมถึงทัศนคติของผู้ต้องการใช้บริการและผู้ใช้บริการ ทั้งที่มีและไม่มีผลต่อมิสเตอร์โนว์ ดังนั้น มิสเตอร์โนว์ จึงเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลและบริการ อย่างตรงไปตรงมา อย่างมีความอดทน และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการอ้างอิงถึงผลงานนั้ันๆ จะไม่มีการอ้างอิงอย่างเลื่อนลอย แต่จะอ้างอิงจากข้อมูลหลักฐานซึ่งลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ในเดี๋ยวนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น การได้รู้จักมิสเตอร์โนว์ การได้ใช้บริการของมิสเตอร์โนว์ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็น โชคหลายชั้น สำหรับลูกค้าผู้ใช้ับริการของมิสเตอร์โนว์ทุกท่าน เพราะ:

 • ไม่ต้องเสียเวลาฟังคำโป้ปด
 • ได้ประโยชน์จากการให้ข้อมูลหรือคำอธิบาย อย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่เปิดเผยได้
 • ได้เว็บไซต์คุณภาพในแบบที่ต้องการ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มค่า
 • เว็บไซต์มีโอกาสติดหน้าแรกๆของกูเกิ้ลสูง จึงมีโอกาสถูกค้นพบได้ง่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มลูกค้าและสร้างรายได้ได้จริง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการ SEO ซึ่งค่าบริการอยู่ในอัตราที่สูงต่อหนึ่งคำค้นหา (keyword)

ตัวอย่างเว็บไซต์ ติดหน้าแรกๆกูเกิ้ล โดยไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับ SEO

 • ค้นหาด้วยคำว่า "แท็กซี่พัทยา-สนามบินสุวรรณภูมิ"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 5 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "รถเช่าในสุพรรณบุรี"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ร้านไม้"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 4 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ศูนย์เพาะชำต้นกล้ากฤษณา", "ร้านจำหน่ายและจัดส่งต้นกล้ากฤษณา", "ร้านจำหน่ายพร้อมจัดส่งต้นกล้ากฤษณา"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)
 • ค้นหาด้วยคำว่า "ศูนย์กายภาพบำบัดสระบุรี", "คลินิกกายภาพบำบัดในสระบุรี"
  อยู่หน้า 1 อันดับ 2 และ 7 ตามลำดับ (ตรวจสอบเมื่อ 25 มิถุนายน 2558)

วิธีการตรวจสอบ คุณภาพของบริการหรือผู้ให้บริการ

มีวิธีการตรวจสอบที่ง่ายคือ ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยตรง ตัวอย่างเช่น

 • เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ชูคำใด เป็น คำค้นหา เช่น รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล ก็ให้ทดสอบด้วยการค้นหาด้วยคำค้นหานั้น ซึ่งหากผลลัพธ์แสดงออกมาว่า ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลของเว็บเขาอยู่ในหน้าใดๆ ของ หน้าแสดงผลการค้นหา นอกจาก บริเวณพื้นที่โฆษณา นั่นแสดงว่า บริการของผู้ให้บริการรายนั้นไม่มีคุณภาพ และไม่สามารถเชื่อถือได้
 • แต่ในทางกลับกัน หากพบข้อมูล ก็ต้องตรวจสอบต่อไปจากเว็บไซต์ของลูกค้าของเขาอีกว่า เว็บไซต์ของลูกค้าของเขา ชูคำใด เป็น คำค้นหา จากนั้นจึงทดสอบด้วยการใช้ คำค้นหา นั้นๆ ถ้าตรวจพบ ข้อมูลของเว็บไซต์ลูกค้าของเขา แสดงว่า บริการมีคุณภาพเชื่อถือได้ แต่หากว่าไม่ ย่อมแสดงว่า บริการของเขาไร้คุณภาพและยากจะเชื่อถือในคำโฆษณาที่โป้ปดด้วยเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงได้

ภาคอีสาน (20)
ภาคกลาง (22)
ภาคใต้ (14)
Top