รับ อัพเดทเว็บ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บ (Website content update service) อัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ (Website content improvement service) คัดลอกเนื้อหาเว็บไซต์ (Website content copy service) ย้ายเว็บไซต์ (Website migrational service)

Website Services

รับปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ด้วย ข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมและจัดส่งโดยลูกค้า

จุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละเรื่องให้มีความเป็นปัจจุบัน การปรับปรุงเนื้อหา ใช้กรรมวิธีอย่าง นักเขียน+เว็บมาสเตอร์ มืออาชีพ ภายใต้คุณสมบัติและข้อจำกัดของโปรแกรมซึ่งถูกใช้ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเว็บไซต์นั้นๆ อัตราค่าบริการ คิดเฉลี่ยต่อหนึ่งหน้ามาตราฐานและหนึ่งเลเยอร์ มากน้อยขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์หรือ CMS ซึ่งเดิมถูกนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อัตราค่าบริการต่ำสุด ไม่ต่ำกว่า 100 บาท การชำระเงิน ชำระเงินค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชีธนคาร กรุงไทยหรือกสิกร ในคราวเดียวทั้งหมด ก่อนหน้าบริการเริ่มต้นขึ้น การแจ้งอัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการด้วยจำนวนเงินที่แน่นอน เป็นไปได้สูงว่า อาจต้องดำเนินการภายหลังจาก การให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของมิสเตอร์โนว์รวมทั้งเป็นความยินยอมของลูกค้าผู้ใช้บริการโดยปริยาย ในการที่มิสเตอร์โนว์จะไม่แจ้ง Username และ Password ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดและได้ถูกแก้ไขให้แตกต่างไปจากเดิมให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้ล่วงรู้ จนกว่าการชำระเงินจะถูกดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในภายหลัง อันมีสาเหตุเนื่องมาจากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ส่วนควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมดกับเว็บไซต์ได้

รับปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ด้วย ข้อมูลซึ่งมีอยู่เดิม

จุดประสงค์ เพื่อพยายามทำให้หน้าเว็บแต่ละหน้าซึ่งได้ถูกปรับปรุงแก้ไข ถูกนำไปแสดงผลในหน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ลในลำดับที่หนึ่งถึงสิบ อันเป็นผลทำให้ถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นจากการค้นหาด้วยกูเกิิ้ล การปรับปรุงเนื้อหา ใช้กรรมวิธีอย่าง นักเขียน+เว็บมาสเตอร์ มืออาชีพ ภายใต้คุณสมบัติของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าบริการ คิดเฉลี่ยต่อหนึ่งหน้ามาตราฐานและหนึ่งเลเยอร์ มากน้อยขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์หรือ CMS ซึ่งเดิมถูกนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อัตราค่าบริการต่ำสุด ไม่ต่ำกว่า 3000 บาท การชำระเงิน ชำระเงินค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชีธนคารกรุงไทย ในคราวเดียวทั้งหมด ก่อนหน้าบริการเริ่มต้นขึ้น การแจ้งอัตราค่าบริการและการชำระค่าบริการด้วยจำนวนเงินที่แน่นอน เป็นไปได้สูงว่า อาจต้องดำเนินการภายหลังจาก การให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของมิสเตอร์โนว์รวมทั้งเป็นความยินยอมของลูกค้าผู้ใช้บริการโดยปริยาย ในการที่มิสเตอร์โนว์จะไม่แจ้ง Username และ Password ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดและได้ถูกแก้ไขให้แตกต่างไปจากเดิมให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้ล่วงรู้ จนกว่าการชำระเงินจะถูกดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในภายหลัง อันมีสาเหตุเนื่องมาจากลูกค้าผู้ใช้บริการไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ส่วนควบคุมซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมดกับเว็บไซต์ได้ การรับประกันความพึงพอใจ ไม่มี แต่จะดำเนินการให้บริการจนกว่า ประสบความสำเร็จหรือบรรลุตามข้อตกลง ทั้งนี้ การที่หน้าเว็บแต่ละหน้าจะถูกนำไปแสดงผลในลำดับหน้าที่หนึ่งถึงสิบหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหน้าเว็บเหล่านั้น รวมทั้ง ย่อมขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ซึ่งลูกค้าได้เลือกใช้ ตลอดจน วิธีใช้ซอฟท์แวร์นั้นในการออกแบบ สร้าง และพัฒนา เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นสำคัญด้วย

รับย้ายเว็บไซต์ ทั้งใช้และไม่ใช้ฐานข้อมูล

ให้บริการเฉพาะเว็บไซต์ซึ่งยังทำงานและใช้งานได้ตามปกติ อัตราค่าบริการ 50 บาท ต่อ 1 เมกะไบท์ อัตราค่าบริการต่ำสุด 500 บาท

ภาคอีสาน (20)
ภาคกลาง (22)
ภาคใต้ (14)
Top